Παραλαβή 19/04/16 Τροπικά ψάρια και ασπόνδυλα γλυκού νερού

Παραλαβή 19/04/16 Τροπικά ψάρια και ασπόνδυλα γλυκού νερού

20.04.2016
by stavros tsipas

Apteronotus aldifrons   Black ghost knife              9-10cm 16.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-red       7-8cm    17.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-red side              7-8cm    17.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-yellow 7-8cm    17.00

Aulonocara nyassae        Nyassa peacock-OB        7-8cm    20.00

Balantiocheilos melanopterus    Silver bala shark                5-6cm    4.40

Betta species     Plackat dumbo betta                      10.00

Betta splendens               Crown tail black betta                    19.00

Betta splendens               Crown tail white betta                   19.00

Betta splendens               Assorted siamese male fighter  5-6cm    4.00

Betta splendens               Tricolor siamese male fighter      6-7cm    4.00

Boraras merah  Phoenix rasbora                               1.60

Botia macracantha                           5cm        5.80

Carassius auratus             Black moor fantail goldfish           5-6cm    2.50

Carassius auratus             Calico fantail goldfish      5-6cm    2.50

Carassius auratus             Red fantail goldfish         4-5cm    2.50

Carassius auratus             Red/white fantail goldfish            5-6cm    2.50

Cichlasoma severum      Hero severum   11-12cm               38.00

Colisa lalia            Dwarf gourami PAIRS     4.5cm    4.00

Colisa lalia            Neon red dwarf gourami Male   4.5cm    4.00

Corydoras aeneus           Bronze corydoras             2.5cm    2.60

Corydoras aeneus albino              Albino corydoras              2.5cm    2.60

Corydoras paleatus         Pepper corydoras            2.5cm    2.60

Corydoras sterbai            Sterbai corydoras             2.5cm    4.00

Corydoras trilineatus      Julii corydoras    2.5cm    4.00

Gnathonemus petersil  Elephant nose   10cm     25.00

Hemichromis bimaculatus            Jewel cichlid       6-7cm    7.60

Hemigrammus rhodostomus      Rummy nose tetra          2.25cm  1.50

Hypostomus plecostomus           Red belly sucker               6.5cm    4.70

Jordanella floridae           Flag cichlid (american)    3-4cm    3.00

Labidochromis caeruleus                              6-7cm    6.80

Lepisosteus oculatus      Spotted gar        7cm        20.00

Microgeophagus altispinosa        Bolivian butterfly cichlid                5-6cm    5.50

Microrasbora species     Microrasbora sp. Galaxy                               4.00

Neocaridina heteropoda              Red rili shrimp   1cm        2.40

Neocaridina species        Red cherry shrimp           1-1.5cm                1.40

Osteogiossum bicirrhosum          Silver arrowana 10-11cm               38.00

Otocinclus affinis              Otocinclus affinis              2/3cm   4.60

Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra     2cm        1.50

Paracheirodon innesi     Neon tetra          2cm        1.30

Poecilia latipinna              Blood-red SF molly PAIRS             5.5cm    4.80

Poecilia reticulata             Assorted guppy Female                3cm        1.00

Poecilia reticulata             Assorted guppy Male     3cm        1.50

Procambarus clarkii         Freshwater red lobster 5cm        8.30

Pseudotropheus demasoni         Pseudo. Demasoni          5cm        8.60

Pterophyllum scalare     Assorted angel VT           4.5cm    6.00

Pterygolichthys gibbiceps             Hi fin red plecs  6.5cm    5.00

Symphysodon aequifasciata       Leopard red discus          8.5cm    44.00

Symphysodon aequifasciata       Pigeon blood discus        8.5cm    28.00

Symphysodon aequifasciata       Red turquoise discus      9/10cm 36.00

Symphysodon aequifasciata       Brilliant blue turquoise discus     7cm        25.00

Symphysodon aequifasciata       Checkerboard discus      7.5cm    26.00

Symphysodon aequifasciata       Golden discus    7cm        36.00

Symphysodon aequifasciata       Snow white discus           8.5cm    48.00

Uaru amphiacanthoides                Uaru cichlid                         20.00

Xiphophorus helleri        Assorted swords HF        4.5cm    2.30

Xiphophorus maculatus                Assorted platy   4cm        1.20

Comments

No posts found

New post