Παραλαβή 23/08/18 Τροπικά ψάρια

Παραλαβή 23/08/18 Τροπικά ψάρια

28.08.2018
by stavros tsipas

 

 

 Acarichthys heckelii   4cm     15,00

Andinoacara rivulatus 6-7cm  8,80

Apteronotus albifrons             9-10cm            16,40

Astronotus ocellatus   6.5cm  9,80

Aulonocara baenschi   7-8cm  15,00

Aulonocara jacobfreibergi       7-8cm  15,00

Balantiocheilos melanopterus 6-7cm  5,80

Betta splendens           5-6cm  3,80

Boraras brigittae          1-2cm  1,60

Botia lohachata           3-4cm  3,80

Chitala chitala 10cm   15,00

Chromobotia macracanthus    5cm     8,60

Copadichromis borleyi            7-8cm  25,00

Corydoras aeneus        1.5cm  2,40

Corydoras aeneus albino         1.5cm  2,40

Corydoras paleatus     1.5cm  2,00

Corydoras sterbai        2.5cm  4,80

Corydoras trilineatus   2.5cm  4,80

Cyphotilapia frontosa 5-6cm  18,00

Cyrtocara moorii         7-8cm  25,00

Danio rerio      1.5cm  1,00

Diamond blue Discus  6.5cm  25,00

Dickson Lim Giant flora discus          10cm   98,00

Dickson Lim Golden discus   8cm     90,00

Dickson Lim Red cover          10cm   110,00

Dickson Lim Red Passion       8cm     80,00

Dickson Lim Snakeskin          8cm     50,00

Dickson Lim Tiger turquoise  7cm     58,00

Epalzeorhynchos frenatum     5-6cm  2,60

Hemigrammus bleheri 2.25cm 1,80

Hemigrammus erythrozonus   2cm     1,00

Herichthys bartoni "Media Luna"       4-5cm  45,00

Herichthys carpintis    6-7cm  8,80

Heros severus  5cm     6,20

Hudson Crizanto  Wild Discus Urucum Red             9-11cm            190,00

Hudson Crizanto Wild Discus Semi Royal Blue        9-11cm            190,00

Hydrocynus forskahlii 9-10cm            210,00

Hydrolycus armatus    12-14cm          170,00

Hyphessobrycon amandae      1.5-2cm           1,20

Hyphessobrycon herbertaxelrodi        2.25cm 1,00

Hypostomus plecostomus       5cm     3,00

L - 137 Hypostomus soniae    12cm   80,00

L 600 Pseudacanthicus leopardus       18cm   270,00

Labidochromis caeruleus        5cm     4,80

Megalops atlanticus    10-12cm          150,00

Melanochromis maingano       3-4cm  6,00

Melanotaenia sp                      7,00

Metynnis hypsauchen 5cm     6,50

Mikrogeophagus altispinosus  4-5cm  5,60

Mikrogeophagus ramirezi        3cm     4,40

Nandopsis managuense           4-5cm  6,00

Nimbochromis venustus          7-8cm  15,00

Osteoglossum bicirrhosum      10-11cm          45,00

Paracheirodon axelrodi           2cm     2,40

Paracheirodon innesi   1.5cm  1,00

Paracheirodon simulans          2cm     2,80

Pelvicachromis pulcher           4-5cm  4,30

Pieon blood Discus     6.5cm  25,00

Poecilia latipinna         4.5cm  3,80

Poecilia reticulata        3.5cm  1,30

Poecilia reticulata        3.5cm  2,00

Potamotrygon motoro 9cm     150,00

Protomyzon pachychilus         3cm     16,00

Pseudotropheus acei   5cm     8,00

Pseudotropheus demasoni      5cm     8,00

Pseudotropheus socolofi         3-4cm  6,00

Pterophyllum scalare   4.5cm  7,00

Pterophyllum scalare   8cm     20,00

Pterygoplichthys gibbiceps     5cm     8,80

Pterygoplichthys gibbiceps     5cm     3,80

Puntigrus tetrazona     2.5cm  2,60

Puntius titteya 3cm     1,60

Pygocentrus nattereri 4-5cm  9,80

Rasbora heteromorpha            2cm     1,30

Rocio octofasciata      6-7cm  12,00

Sciaenochromis ahli    7-8cm  15,00

Stiphodon ornatus       3cm     11,00

Stiphodon semoni       3cm     25,00

Synodontis eupterus   5cm     4,80

Tanichthys albonubes  2cm     1,00

Thorichthys meeki       5cm     5,60

Trichogaster lalius       4.5cm  4,30

Trichogaster lalius       4.5cm  5,50

Trigonostigma heteromorpha  2.5cm  1,60

Xiphophorus helleri     4.5cm  1,80

Xiphophorus maculatus          3cm     1,00

Xiphophorus maculatus          5cm     2,60

                       

                       

Amano shrimp 2-2.5cm           2,80

Red chery shrimp        1-1.5cm           1,80

Comments

No posts found

New post