Παραλαβή 08/01/16 Φυτά

Παραλαβή 08/01/16 Φυτά

09.01.2016
by John Doe

Alternanthera reinickii "mini"         4.20 €

Alternanthera rosanervig   4.20 €

Anubias barteri var. barteri 6.80 €

Anubias barteri var. nana   6.80 €

Aponogeton madagascarensis βολβος   4.20 €

Aponogeton ulvaceus βολβος     4.20 €

Cabomba aquatica  4.20 €

Cladophora   3.00 €

crinum calamistratum          6.80 €

crinum thaenium     4.20 €

Cryptocoryne balansae      4.20 €

Cryptocoryne wallisii           4.20 €

Cryptocoryne wendtii Tropica        4.20 €

Echinodorus magdalensis 4.20 €

Hemiantus callitrichoides Cuba    4.20 €

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia"     4.20 €

Hygrophyla corymbosa "Siamensis"        4.20 €

Hygrophyla difformis           4.20 €

Hygrophyla polisperma       4.20 €

Limnophila sessiliflora        4.20 €

Ludwigia arcuata     4.20 €

Microsorium pteropus         6.80 €

Vallisneria americana "gigantea" 4.20 €

Taxiphyllum montagnei      4.20 €