Παραλαβή 16/11/15 Τροπικά ψάρια γλυκού νερού

16.11.2015
by stavros tsipas

Aequidens pulcher          Electric Blue Acara           7.00

Altolamprologus calvus                 Black Zair F1        13.00

Altolamprologus compressiceps                Mutondwe F0  13.00

Altolamprologus compressiceps                Gold head Kantalamba F0           13.00

Cichlasoma salvini                            10.00

Copadichromis borleyi   Red fin 6.00

Hemichromis Lifalili                         7.00

L 128 Ancistrinae s.p.                     50.00

L 200 Baryancistrus demantoides                              50.00

Labidochromis   chizumulae, Chizumulu 6.00

Lamprologus      ocellatus gold 11.00

Lamprologus      multifasciatus    11.00

Melanochromis                maingano            6.00

Melanochromis                auratus 5.00

Metriaclima        long pelvic Galileya Reef               6.00

Metriaclima        lombardoi           6.00

Microgeophagus ramirezi             Electric Blue        7.00

Mikrogeophagus ramirezi            German Blue Ram           4.00

Neolamprologus              tretocephalus    16.00

Paracheirodon axelrodi                 1.60

Placidochromis sp            Gissel    13.00

Pseudotropheus              socolofi albino   6.00

Pseudotropheus              elongatus Mpanga          6.00

Pseudotropheus              elongatus Chewere        6.00

Pterophyllum scalare                     2.00

Pterophyllum sp.             Peru      10.00

Παραλαβή 12/11/15 Φυτά

12.11.2015
by stavros tsipas

Alternanthera rosanervig  3,80€

Anubias barteri var. barteri XL 7,80€

Anubias barteri var. nana 6,80€

Cabomba aquatica 3,80€

Cladophora 3,80€

Crinum calamistratum 6,80€

Crinum thaenium 3,80€

Cryptocoryna parva 3.80€

Cryptocoryne wendtii Tropica 3,80€

Cryptocoryne willisii 3,80€

Echinodorus magdalensis 3,80€

Echinodorus ozelot 3,80€

Echinodorus tricolor 3,80€

Egeria densa 3,80€

Eleocharis parvula 3,80€

Hemiantus callitrichoides Cuba 3,80€

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia" 3,80€

Hygrophyla corymbosa "Siamensis" 3,80€

Limnophila sessiliflora 3,80€

Ludwigia arcuata 3.80€

Ludwigia grandulosa 3,80€

Microsorium pteropus 6,80€

Vallisneria spiralis 3,80€

Παραλαβή 31/10/15 Αφρικάνικες κιχλίδες

31.10.2015
by stavros tsipas

Labeotropheus Trewavasae Marmelade Cat 6,00€

Labidochromis Caeruleus 5,00€

Labidochromis sp.Hong “Super Red” 6,00€

Metriaclima emmiltos "Mphanga Rocks" 6,00€

Otopharynx Lithobates "Zimbawe Rock" 6,00€

Pseudotropheus Acei Msuli 6,00€

Pseudotropheus Flavus 6,00€

Pseudotropheus Red Top Ndumbi 6.00€

Pseudotropheus sp. "Elongatus Chewere" 6.00€

Pseudotropheus Polit Lion's Cove 6.00€

Παραλαβή 30/10/15 Φυτά

30.10.2015
by stavros tsipas

Alternanthera rosanervig  3,80€

Anubias barteri var. barteri XL 7,80€

Anubias barteri var. nana 6,80€

Cabomba aquatica 3,80€

Cladophora 3,80€

crinum calamistratum 3,80€

crinum thaenium 3,80€

Cryptocoryne wendtii Tropica 3,80€

Cryptocoryne willisii 3,80€

Echinodorus magdalensis 3,80€

Echinodorus ozelot 3,80€

Echinodorus tricolor 3,80€

Egeria densa 3,80€

Eleocharis parvula 3,80€

Hemiantus callitrichoides Cuba 3,80€

Hydrocotyle leucocephala 3,80€

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia" 3,80€

Hygrophyla corymbosa "Siamensis" 3,80€

Hygrophyla difformis 3,80€

Hygrophyla polisperma 3,80€

Hygrophyla salicifolia 3,80€

Limnophila sessiliflora 3,80€

Ludwigia glandulosa 3,80€

Microsorium pteropus 6,80€

Pistia stratiotes 3,80€

Vallisneria americana "gigantea" 3,80€

Vallisneria spiralis 3,80€

Παραλαβή 29/10/15 Τροπικά ψάρια θαλασσινού νερού.

29.10.2015
by stavros tsipas

Acanthurus leucosternon            Powder Blue Surgeonfish (M-L)

Acanthurus lineatus       Clown Surgeonfish (M)

Acanthurus nigricans      Whitecheeck Surgeonfish (M-L)

Acanthurus olivaceus    Orange Shoulder Surgeonfish (M)

Acanthurus pyroferus    Chocolate Surgeonfish

Acanthurus triostegus   Convict Surgeonfish

Amblyeleotris wheeleri                 Wheeler's Shrimp Goby

Amphiprion clarkii            Yellowtail Anemonefish (M)

Amphiprion ocellaris       Clown Anemonefish (M-L)

Amphiprion polymnus   Black Saddleback Anemonefish (M-L)

Canthigaster solandri     Solander's Sharpnose Puffer

Canthigaster valentini    Black-Saddled Puffer

Centropyge bicolor         Bicolor Angelfish (M-L)

Centropyge eibli               Orangelined Angelfish (M-L)

Chelmon rostratus          Copperband Butterfly (M)

Chromis viridis   Green Chromis

Chrysiptera parasema    Yellowtail Blue Damsel

Cirrhilabrus adornatus   Debelius Fairy Wrasse

Cirrhilabrus cyanopleura               Bluehead Fairy Wrasse

Cirrhilabrus filamentosus              Whipfin Fairy Wrasse

Cirrhilabrus flavidorsalis                Yellowfin Fairy Wrasse

Cirrhilabrus lubbocki       Lubbock's Fairy Wrasse

Cirrhilabrus solorensis (male)     Redheaded Fairy Wrasse

Coris gaimard     Yellowtail Coris

Coris gaimard (Juv)          Red Coris

Cryptocentrus cinctus    Yellow Watchman Goby

Dendrochirus zebra        Zebra Lionfish

Gobiodon histrio              Fourbar Goby

Halichoeres chloropterus             Green Wrasse

Halichoeres chrysus        Yellow Wrasse

Halichoeres hortulanus Checkerboard Wrasse

Halichoeres melanurus  Tailspot Wrasse

Halichoeres ornatissimus              Ornate Wrasse

Heniochus chrysostomus             Pennant Bannerfish (M-L)

Labroides dimidiatus      Blue Cleaner Wrasse

Macropharyngodon meleagris   Leopard Wrasse

Meiacanthus atrodorsalis             Yellowtail Fang Blenny

Meiacanthus nigrolineatus          Black Fang Blenny

Naso lituratus    Naso Tang (M)

Odonus niger     Redtooth Triggerfish (M-L)

Ostracion cubicus             Yellow Boxfish (M-L)

Paracanthurus hepatus                Blue Tang (S)

Paracheilinus carpenteri               Carpenter's Flasher Wrasse

Paracheilinus cyaneus    Blue Flasher Wrasse

Paracheilinus filamentosus          Filamented Flasher Wrasse

Platax pinnatus                 Pinnate Batfish (M-L)

Pomacanthus imperator               Emperor Angelfish (M)

Pomacanthus imperator (juv)    Emperor Angelfish (M-L)

Pomacanthus semicirculatus (juv)            Koran Angelfish (M-L)

Psedocheilinus hexataenia          Sixlined Wrasses

Pseudochromis fuscus   Dusky Dottyback

Pterapogon kauderni     Bangai Cardinalfish

Pygoplites diacanthus    Regal Angelfish (M-L)

Siganus vulpinus               Foxface Rabbitfish (M)

Signigobius biocellatus   Twinspot Goby

Stonogobiops nematodes            Black Ray Partner Goby

Synchiropus splendidus                Green Mandarinfish (M)

Valenciennea puellaris Orangespotted Sleeper Goby

Valenciennea strigata    Yellowheaded Sleeper Goby

Zebrasoma veliferum     Sailfin Tang (M-L)

 

 

Acropora batunai (blue w/ pink tips)

Acropora paniculata (metallic yellow)

Acropora paniculata (metallic green)

Acropora soliteryensis (blue)

Acropora florida (green w/ orange tips)

Acropora florida (green w/ orange tips)

Acropora hemprichii (grey w/ blue tips)

Acropora microphthalma (purple w/ green tips)

Acropora humilis (green)

Acropora micropthalma (white w/ orange tips)

Acropora nasuta (green)

Acropora nasuta (orange w/ purple tips)

Acropora robusta (green w/ yellow tips)

Acropora kimbeensis (yellow w/ pink tips)

Acropora prostrata (red w/ orange tips)

Acropora squarosa (purple w/ yellow tips)

Acropora divaricata (green w/ white tips)

Acropora humilis (blue)

Acropora hyachinthus (orange w/ purple tips)

Acropora desalwi (red)

Acropora secale (dark blue)

Acropora tenuis (purple)

Acropora prostrata (green w/ purple tips)

Acropora aculeus (blue w/ green tips)

Acropora millepora (red w/ yellow tips)

Acropora prostrata (multicolor)

Acropora tenuis (yellow)

Acropora tenuis (yellow)

Acropora tenuis (violet)

Acropora tenuis (yellow)

Acropora aspera (green w/ yellow tips)

Acropora austera (blue w/ purple tips)

Acropora batunai (green w/ blue tips)

Acropora desalwi (purple)

Acropora florida (green w/ orange tips)

Acropora donei (blue w/ green tips)

Acropora gemmifera (blue)

Acropora nana (purple w/ yellow tips)

Acropora rosaria (blue)

Acropora parilis (pink)

Acropora pinguis (black w/ red tips)

Acropora digitifera (metallic green)

Acropora secale (pink)

Acropora secale (pink)

Acropora micropthalma (metallic green)

Acropora tenuis (metallic green)

Acropora squarossa (blue)

Acropora nana (purple w/ yellow tips)

Acropora desalwi (blue)

Acropora humilis (blue)

Acropora donei (red)

Acropora hyachinthus (red w/ white tips)

Acropora millepora (red w/ purple tips)

Acropora tenuis (blue)

Acropora horrida (pink w/ yellow tips)

Acropora horrida (pink w/ yellow tips)

Acropora prostrata (pink)

Acropora millepora (multicolor)

Acropora kimbeensis (purple w/ tosca tips)

Acropora prostrata (rainbow)

Acropora formosa (white w/ blue tips)

Acropora aspera (blue)

Acropora desalwi (white w/ blue tips)

Acropora nasuta (grey w/ blue tips)

Acropora digitifera (metallic blue)

Acropora tenuis (purple)

Acropora humilis (pink)

Acropora secale (pink)

Acropora batunae (green w/ purple tips)

Acropora tenuis (blue)

Acropora valida (pink w/ yellow tips)

Acropora formosa (green w/ blue tips)

Acropora latisstella (green w/ blue tips)

Acropora formosa (metallic green)

Acropora echinata (purple)

Acropora austrea (purple w/ blue tips)

Acropora austera (blue)               

Παραλαβή 27/10/15 Τροπικά ψάρια γλυκού νερού.

27.10.2015
by stavros tsipas

Aequidens rivulatus        Green terror      6-7cm    7.80 €

Apteronotus albifrons   Black ghost knife              9-10cm 14.80 €

Astronotus ocellatus      Assorted oscar  6.5cm    9.00 €

Aulonocara baenschi      Nyassa peacock-yellow 7-8cm    13.60 €

Aulonocara jacobfreibergi            Aul. Jacobfreibergi          7-8cm    13.60 €

Aulonocara maleri "Red"              Nyassa peacock-red       7-8cm    13.60 €

Aulonocara sp   Nyassa peacock-OB        7-8cm    13.60 €

Aulonocara sp. Fire Fish                Nyassa peacock-pink      7-8cm    13.60 €

Aulonocara sp. Rubescens           Nyassa peacock-red side              7-8cm    13.60 €

Balantiocheilos melanopterus    Silver bala shark                6-7cm    5.00 €

Balantiocheilos melanopterus    Silver bala shark                10/12cm               16.00 €

Betta splendens               Tricolor siamese male fighter      5-6cm    3.30 €

Betta splendens               Half moon betta               5cm        6.00 €

Boraras merah  Phoenix rasbora               1cm        1.70 €

Chromobotia macracanthus        Clown loach        5cm        4.60 €

Corydoras aeneus           bronze  2cm        2.40 €

Corydoras aeneus           albino    2cm        2.40 €

Corydoras paleatus         pepper 2cm        2.40 €

Corydoras sterbai            Sterbai corydoras             2.5cm    4.40 €

Epalzeorhynchos frenatum         Rainbow shark albino     5-6cm    3.00 €

Guianacara geayi              Guianacara geayi              5cm        12.00 €

Hemigrammus bleheri   Rummy nose tetra          2.25cm  1.60 €

Herichthys cyanoguttatus            Texas cichlid       5cm        5.80 €

Hyphessobrycon amandae          Ember tetra        1.5-2cm                1.20 €

Hyphessobrycon colombianus   Colombian redfin tetra  2.5cm    1.40 €

Hypostomus plecostomus           Clown sucker     7.5cm    5.80 €

Metynnis hypsauchen   Silver dollar                         4.80 €

Mikrogeophagus ramirezi            Ram cichlid          4cm        6.00 €

Osteoglossum bicirrhosum          Silver arrowana (seasonal)           10-11cm               33.00 €

Pangasius sanitwongsei                Pangasius HF silver black (seasonal)         7.5cm    11.00 €

Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra     2cm        1.60 €

Paracheirodon innesi     Neon tetra          1.5cm    1.00 €

Poecilia reticulata             Assorted guppy Male     3cm        1.50 €

Poecilia reticulata             Assorted guppy Female                3cm        1.00 €

Poecilia sphenops            Assorted molly LT            4.5cm    1.80 €

Pterophyllum scalare     Assorted angel  4.5cm    7.00 €

Pterophyllum scalare     Assorted angel  6cm        15.00 €

Pterophyllum scalare     Assorted angel  8cm        25.00 €

Pterygoplichthys gibbiceps          Hi fin red plecs  7.5cm    7.00 €

Puntigrus tetrazona        Tiger barb assorted         2.5cm    2.20 €

Symphysodon aequifasciata       Brilliant blue turquoise discus     6.5cm    24.00 €

Symphysodon aequifasciata       Cobalt discus      14/15cm               100.00 €

Symphysodon aequifasciata       Checkerboard discus      6.5cm    24.00 €

Tanichthys albonubes    White cloud mountain   2.5cm    0.80 €

Trichogaster chuna          Golden honey dwarf gourami    4cm        3.60 €

Trichogaster lalius            Neon red dwarf gourami Male   4.5cm    4.80 €

Trichogaster lalius            Cobalt dwarf gourami Male         4.5cm    4.80 €

Trichogaster leeri             Pearl gourami    5.5cm    4.00 €

Trichopodus microlepis Moonbeam gourami      5.5cm    4.00 €

Xiphophorus helleri        Assorted sword                4.5cm    1.80 €

Xiphophorus maculatus                Assorted platy   3.5cm    1.20 €

                                               

Neocaridina sp  Red cherry shrimp           1-1.5cm                1.50 €

                                               

Carassius auratus             Assorted fantail goldfish               7-8cm    4.60 €

Carassius auratus             Black moor fantail goldfish           4-5cm    2.20 €

Carassius auratus             Calico fantail goldfish      4-5cm    2.20 €

Carassius auratus             Pearl-scale red white goldfish    6-7cm    7.00 €

Carassius auratus             Red fantail goldfish         4-5cm    2.20 €

Carassius auratus             Red/white fantail goldfish            4-5cm    2.20 €

Carassius auratus             Shubunkin calico goldfish             8cm        4.60 €

Παραλαβή 09/10/15 ΦΥΤΑ

10.10.2015
by stavros tsipas

Alternanthera rosanervig             3.80 €

Anubias barteri var. barteri          6.80 €

Anubias barteri var. nana             6.80 €

Anubias giganthea           6.80 €

Cladophora - Gömbmoha             3.80 €

Crinum calamistratum    6.80 €

crinum thaienium            3.80 €

Cryptocoryne parva        3.80 €

Cryptocoryne wendtii "Mi Oya" spec.     3.80 €

Cryptocoryne wendtii Tropica    3.80 €

Cryptocoryne willisii        3.80 €

Echinodorus harbich       3.80 €

Echinodorus magdalensis             3.80 €

Echinodorus ozelot         3.80 €

Echinodorus Regine Hildebrandt               3.80 €

Hemiantus callitrichoides Cuba  3.80 €

Hemiantus micranthenoides       3.80 €

Hygrophyla corymbosa "Siamensis"         3.80 €

Hygrophyla difformis      3.80 €

Hygrophyla polisperma 3.80 €

Hygrophyla salicifolia      3.80 €

Lilaeopsis brasiliensis      3.80 €

Limnophila sessiliflora    3.80 €

Littorella uniflora              3.80 €

Ludwigia glandulosa        3.80 €

Ludwigia repens               3.80 €

Micranthemum umbrosum         3.80 €

Microsorium pterops var. Windelov        6.80 €

Microsorium pteropus   6.80 €

Pistia stratiotes 3.80 €

Rotala rotundifolia           3.80 €

Vallisneria spiralis             3.80 €

Παραλαβή 04/10/15 Τροπικά ψάρια γλυκού νερού

04.10.2015
by stavros tsipas

Altolamprologus compressiceps                Gold head Muzi RARE WF             4,5-5,5cm            20.00 €

Aulonocara         marmelade OB  5-7cm    14.00 €

Chalinochromis                 sp. Orange VERY RARE   4-5cm    14.00 €

Cynotilapia          pulpican   ( Ps. Kingsizei )              3-4cm    6.00 €

Iodotropheus    spriengerae        3-4cm    6.00 €

Julidochromis    regani Kipili         3-4cm    14.00 €

Labidochromis   chizumulae, Chizumulu 3-4cm    6.00 €

Labidochromis   ceruleus               3-4cm    6.00 €

Melanochromis                auratus 4,5-5,5cm            6.00 €

Melanochromis                maingano            3,5-4,5cm            6.00 €

Metriaclima        zebra OB              3,5-4,5cm            6.00 €

Metriaclima        long pelvic Galileya Reef               3-4cm    6.00 €

Metriaclima        lombardoi           3-4cm    6.00 €

Neolamprologus              leleupi, Uvira ORANGE  4-5cm    14.00 €

Pseudotropheus              acei Luwala         3-4cm    6.00 €

Pseudotropheus              socolofi                4-5cm    6.00 €

Pseudotropheus              demasoni            2,5-3cm                6.00 €

Pseudotropheus              saulosi red coral                3-3.5cm                6.00 €

Pseudotropheus              elongatus Mpanga          3,5-4cm                6.00 €

Aequidens rivulatus        Electric Blue Acara           3-4cm    8.00 €

Apistogramma cacatuoides         red         4-5cm    8.00 €

Botia Macracantha                          3,5-4,5cm            6.80 €

Corydoras panda                              2-2,2cm                2.80 €

Crossocheilus siamensis                                3-4cm    3.20 €

Hemichromis Lifalili                         4-5cm    8.00 €

Hemigrammus bleheri                   3,5-4,5cm            2.30 €

Heros severus                   4-5cm    8.00 €

Herotilapia multispinosa                               4-5cm    8.00 €

Hoplosternum thoracatum                          3-4cm    5.60 €

Microgeophagus ramirezi             Electric Blue        3-4cm    8.00 €

Paracheirodon axelrodi                 3-3,5cm                1.90 €

Parachromis managuensis                           4-5cm    8.00 €

Pterophyllum scalare     Angelfish Long Fin           5-6cm    8.00 €

Pterophyllum scalare     Bulgarian Seal Point angelfish     3-4cm    8.00 €

Pterophyllum sp.             Peru      3-4cm    12.00 €

Sturisoma panamense                   7-8cm    14.00 €

Παραλαβή 21/09/15 Τροπικά ψάρια γλυκού και θαλασσινού νερού

21.09.2015
by stavros tsipas
apteronotus albifrons Black ghost knife 8-9cm 11.00 €
Astronotus ocellatus Assorted oscar 7-8cm 8.30 €
Aulonocara nyassae Nyassa peacock-assorted 7-8cm 14.00 €
Balantiocheilos melanopterus Silver bala shark 6-7cm 5.90 €
Barbus tetrazona Tiger barb assorted 2.5cm 2.50 €
Betta splendens Tricolor siamese male fighter 5-6cm 3.20 €
Betta splendens  Siamese female fighter 4cm 2.20 €
Brachydanio rerio Zebra danio 2.5cm 0.80 €
Carassius auratus Shubunkin assorted goldfish 8cm 5.00 €
Carassius auratus Pearl-scale goldfish 6-7cm 7.00 €
Carassius auratus Assorted fantail goldfish 7-8cm 8.00 €
Carassius auratus Black moor fantail goldfish 4-5cm 2.00 €
Carassius auratus Calico fantail goldfish 4-5cm 2.00 €
Carassius auratus Red cap fantail goldfish 4-5cm 3.00 €
Carassius auratus Red/white fantail goldfish 4-5cm 2.00 €
chromobotia macracanthus Clown loach 5cm 4.80 €
Corydoras aeneus bronze 2cm 2.40 €
Corydoras aeneus albino   2.40 €
Corydoras paleatus pepper   2.40 €
Corydoras sterbai Sterbai corydoras 2.5cm 4.60 €
Corydoras trilineatus Julii corydoras 2.5cm 4.50 €
Epalzeorhynchos frenatum Rainbow shark 5-6cm 2.60 €
Glossolepis incisus Red rainbow 6cm 7.00 €
Hemigrammus bleheri Rummy nose tetra 2.25cm 1.60 €
Hemigrammus erythrozonus Glowlight tetra 2cm 1.00 €
Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black neon tetra 2.25cm 1.00 €
Hypostomus plecostomus Clown sucker 7.5cm 6.80 €
Kryptopterus bicirrhis Ghost catfish  6cm 5.20 €
Melanotaenia boesemani Bosemani rainbow 6cm 7.00 €
Melanotaenia lacustris Lake kutubu rainbowfish 6cm 7.00 €
Metynnis hypsauchen Silver dollar   5.40 €
Mikrogeophagus altispinosus Bolivian butterfly cichlid 4-5cm 5.40 €
Mikrogeophagus ramirezi Ram cichlid 4cm 6.40 €
osteoglossum bicirrhosum Silver arrowana  10-11cm 43.00 €
Otocinclus affinis Otocinclus affinis 2/3cm 4.30 €
Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra 2cm 2.20 €
Paracheirodon innesi Neon tetra 1.5cm 1.00 €
Poecilia reticulata Assorted guppy Female 3cm 0.90 €
Poecilia reticulata Assorted guppy Male 3cm 1.50 €
Poecilia sphenops Assorted molly LT 4.5cm 2.00 €
Pterophyllum scalare Marbled angel VT 7cm 21.00 €
Pterophyllum scalare Assorted angel VT 3.5cm 5.00 €
Pterophyllum scalare Assorted angel VT 4.5cm 8.00 €
Pterygolichthys gibbiceps Albino red eye sucker 3.5cm 5.30 €
Puntius titteya Cherry barb 3cm 1.50 €
Rasbora heteromorpha Harlequin rasbora 2cm 1.30 €
Rocio octofasciata Jack dempsey cichlid 5-6cm 7.40 €
Scianochromis fryeri Haplo. Ahli 7-8cm 14.80 €
Symphysodon aequifasciata Brilliant blue turquoise discus 15/16cm 130.00 €
Symphysodon aequifasciata Marlboro red discus 15/16cm 130.00 €
Symphysodon aequifasciata Brilliant blue turquoise discus 6.5cm 24.00 €
Symphysodon aequifasciata Marlboro red discus 6.5cm 24.00 €
Symphysodon aequifasciata Pigeon blood discus 6.5cm 24.00 €
Thorichthys meeki Firemouth cichlid 5cm 5.50 €
Trichogaster lalius Dwarf gourami PAIRS 5.5cm 4.80 €
Trichogaster lalius Neon red dwarf gourami PAIRS 5.5cm 4.80 €
Trichopodus leerii Pearl gourami 5.5cm 4.80 €
Xiphophorus helleri Assorted sword 4.5cm 1.80 €
Xiphophorus helleri Assorted tuxedo sword 4.5cm 1.80 €
Xiphophorus maculatus Assorted platy 3.5cm 1.20 €
Xiphophorus maculatus Assorted HF platy 3.5cm 1.20 €
Xiphophorus maculatus Assorted mickey platy 3.5cm 1.20 €
       
       
       
Macrobrachium species Dwarf neon shrimp 1-1.5cm 1.00 €
Neocaridina species Red cherry shrimp 1-1.5cm 1.60 €

 

AMPHIPRION CLARKII CLARKII CLOWN 12.00 €
AMPHIPRION OCELLARIS PERCULA CLOWN 8.00 €
AMPHIPRION POLYMNUS NEGRO CLOWN 14.00 €
CHROMIS VIRIDIS GREEN CHROMIS 4.00 €
CHRYSIPTERA PARASEMA YELLOW TAIL BLUE DAMSEL 8.00 €
HENIOCHUS ACUMINATUS BLACK AND WHITE BANNER 45.00 €
LABROIDES DIMIDIATUS BLUE DOCTOR FISH 8.00 €
LO MAGNIFICA RED FOX FACE 52.00 €
PARACANTHURUS HEPATUS (M) BLUE TANG (M) 32.00 €
POMACANTHUS IMPERATOR (JUV) EMPEROR ANGEL (JUV) 70.00 €
PSEUDOCHEILINUS HEXATAENIA SIX LINE WRASSE 12.00 €
PTEROSYNCHIROPUS SPLENDIDUS BLUE GREEN MANDARIN 14.00 €
LINCKIA LAEVIGATA BLUE STARFISH (ML) 20.00 €

Παραλαβή 10/09/15 ΦΥΤΑ

10.09.2015
by stavros tsipas

Alternanthera rosanervig             3.80 €

Anubias barteri var. nana             6.80 €

Anubias giganthea           6.80 €

Cabomba aquatica           3.80 €

Cladophora         3.80 €

crinum calamistratum    6.80 €

crinum thaienium            3.80 €

Cryptocoryne parva        3.80 €

Cryptocoryne wendtii Tropica    3.80 €

Cryptocoryne willisii        3.80 €

Echinodorus harbich       3.80 €

Echinodorus janii              3.80 €

Echinodorus spidernet  3.80 €

Egeria densa      3.80 €

Eleocharis parvula            3.80 €

Hemiantus micranthenoides       3.80 €

Hygrophyla corymbosa "Angustifolia"     3.80 €

Hygrophyla corymbosa "Siamensis"         3.80 €

Hygrophyla difformis      3.80 €

Hygrophyla polisperma 3.80 €

Limnophila sessiliflora    3.80 €

Littorella uniflora              3.80 €

Ludwigia glandulosa        3.80 €

Ludwigia repens               3.80 €

Microsorium pterops var. Windelov        6.80 €

Microsorium pteropus   6.80 €

Pistia stratiotes 3.80 €

Vallisneria americana "gigantea"               3.80 €

Vallisneria spiralis             3.80 €

Comments

http://slkjfdf.net/ - Iagusis Olelir tqo.scxy.abyssos.gr.pns.ty http://slkjfdf.net/
http://slkjfdf.net/ - Tgorwij Oxatzoq fjp.pssj.abyssos.gr.lky.uu http://slkjfdf.net/
cialis without a doctor prescription cialis tablets
cialis tadalafil & dapoxetine cialis price
cialis dosage cialis price
I've been searching for a complete keto meal plan for a month, so I don't have to count calories by myself and don't have to invent a nice recipe out of a huge number of products.
This one is easy and fast - a ready-made plan for a month! Great menu, everyone will love it. And most importantly - you can download it for free right now: http://ketomybrain.com/
cialis 20mg cialis with dapoxetine overnight to
Uliekuf Ocqumep jqx.utzl.abyssos.gr.ccu.wb http://slkjfdf.net/
Unucighuz Iicexai xaj.kcxr.abyssos.gr.wlt.ai http://slkjfdf.net/
Eoyedagui Iduzutiw fxa.mqlp.abyssos.gr.gjv.jw http://slkjfdf.net/
New post