Προπαραγγελία για ψάρια γλυκού νερού

Προπαραγγελία για ψάρια γλυκού νερού από Γερμανία

 

Παραγγελίες δεκτές μέχρι Σάββατο 05/10 στο [email protected] 

Έκπτωση 25% σε όλες τις παραγγελίες πάνω από 50€

Παραλαβή 10-12/10 

Μινιμουμ παραγγελια 30,00€

Προκαταβολή 30%

Πληρωμή της προκαταβολής μέχρι Δευτέρα 07/10

Λόγο μίνιμουμ παραγγελίας από τον προμηθευτή, αναλογα την ζήτηση οι παραγγελίες θα προχωράνε αν ω συνολικά αυτή την ποσότητα.

Σε περίπτωση που δεν μπορώ να παραδώσω η προκαταβολή επιστρέφετε στο ακέραιο.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

African fish:          
Alestopetersius smykalai blue diamond tetra md-lg 16,31 min order 8
Arnoldichthys spilopterus red eye tetra 5-6cm 9,72 min order 6
Auchenoglanis biscutatus wild   5-7cm 65,91 min order 2
Brienomyrus niger roundnose 7-10cm 18,36 min order 3
Brycinus longipinnis alestes md-lg 8,61 min order 8
Campylomormyr.compressirostris   12-15cm 70,45 min order 1
Clarias batrachus/WHIT.BL.SPOT   4-6cm 8,18 min order 6
Ctenopoma acuterostre bred leopard bushfish 3-4cm 14,33 min order 9
Distichodus lusosso   4-6cm 57,27 min order 4
Distichodus sexfasciatus   4-6cm 50,45 min order 4
Dormitator lebretonis g.br.   md 11,25 min order 9
Etropiella debauwie striped glass cat xlg 8,39 min order 9
Gnathonemus petersi longnose 7-10cm 20,98 min order 3
Hemigrammopeters.caudalis bred yellow congo tetra xlg 11,26 min order 6
Hepsetus odoe African pike 8-10cm 63,78 min order 1
Hepsetus odoe African pike 10-12cm 77,27 min order 1
Hydrocynus vittatus Congo tiger 10-12cm 200,47 min order 1
Hymenochirus boettgeri bred dwarf underwater frog sm-md 4,30 min order 25
Lates niloticus   6-8cm 191,60 min order 1
Malapterurus electricus electric cat 4-6cm 13,68 min order 6
Megalops atlanticus real tarpoon 6-9cm 147,60 min order 1
Micralestes stormsi red eye tetra md 14,55 min order 9
Microphis brachyurus aculeatus needle fish 10-12cm 28,45 min order 4
Mormyrus longirostris dolphin 15-20cm 68,47 min order 1
Pantodon bucholzi butterfly lg-xlg 12,09 min order 4
Parailia pellicuda African ghost cat md 7,50 min order 13
Periophthalmus barbarus mudskipper 7-10cm 22,98 min order 3
Phenacogrammus aurantiacus   sm 64,24 min order 9
Phenacogram.interruptus bred blue congo tetra md-lg 8,22 min order 10
Phenacogram.interruptus ALBINO albino congo tetra md 9,61 min order 11
           
Polypterus ansorgii   25-30cm 370,27 min order 1
Polypt.endlicheri endlicheri   14-18cm 125,67 min order 1
Polypterus endlicheri bred   8-10cm 24,05 min order 4
Polypterus lapradi   20-30cm 90,47 min order 1
Polypterus ornatipinnis bred   4-6cm 50,45 min order 4
Polypterus palmas   20-25cm 115,00 min order 2
Polypterus senegalensis   15-20cm 28,37 min order 2
Polypterus senegalensis bred   6-8cm 11,38 min order 5
Polyp.senegalensis ALBINO bred   6-8cm 17,98 min order 5
Protopterus annectens African lungfish 30-40cm 181,40 min order 1
Protopterus annectens African lungfish 60cm 659,60 min order 1
Synodontis angelicus   3-5cm 60,80 min order 3
Synodontis congicus domino-cat 6-8cm 53,78 min order 3
Syn.(petricola)lucipinna g.br.   3-4cm 19,38 min order 13
Syn.(petricola)lucipinna g.br.   4-6cm 25,78 min order 6
Syn.(petricola)lucipinna g.br.   8-10cm 63,00 min order 3
           
Tetraodon lineatus fahaka bred striped puffer 2cm 16,30 min order 13
Xenomystus nigri African knife 12-15cm 15,25 min order 4
Xenopus laevis GOLD   md-lg 9,50 min order 22
           
Acanthicus adonis WHITE SPOTT.   2cm 25,78 min order 6
Acestrorhynchus heterolepis   9-12cm 92,45 min order 1
Ageneiosus sp.III"GREEN STRPE"   6-8cm 63,78 min order 1
Ammocryptocharax elegans green ground-tetra 3-4cm 35,05 min order 4
Ancistr.sp.GOLD-SCHLEIER g.br.   4-5cm 24,68 min order 6
Ancistrus GOLD-ALBINO g.br.   3-4cm 13,23 min order 9
Ancistrus GOLD-ALBINO g.br.   5-6cm 25,51 min order 4
Ancistrus GOLD-ALBINO g.br.   9-12cm 36,18 min order 3
Ancistrus dolichopterus wild   4-6cm 16,31 min order 8
Ancistrus dolichopterus g.br.   3cm 6,18 min order 13
Ancistrus dolichopterus g.br.   3-4cm 8,61 min order 9
Ancis.dolichopt.SCHLEIER g.br.   4-5cm 20,28 min order 6
Ancistrus patronus g.br.   4-6cm 33,66 min order 8
Ancistr.sp.RIO TOCANTINS g.br.   4-6cm 33,66 min order 8
Ancistrus sp.SUPER-RED g.br.   3-4cm 20,05 min order 9
Ancistrus sp.SUPER-RED g.br.   4-6cm 21,81 min order 8
Ancistrus sp.SUPER-RED g.br.   5-7cm 26,78 min order 5
Ancist.sp. SUPER-RED Schleier   3-5cm 38,31 min order 8
Ancistrus tamboensis wild   4-6cm 17,98 min order 5
Ancistrus tamboensis wild   11-14cm 61,65 min order 1
Anc.(Ps-anc.sidereus/MINICIA   10-12cm 281,80 min order 1
Aphyocharax paraguayensis bred   md 2,87 min order 28
Aphyocharax rathbuni green fire tetra md 2,98 min order 25
Apteronotus albifrons bred black ghost 6-8cm 19,57 min order 4
Apteronotus albifrons bred black ghost 8-10cm 30,71 min order 2
Apteronotus leptorhynchus brown ghost 9-12cm 19,65 min order 4
Apteronotus leptorhynchus brown ghost 12-15cm 25,18 min order 3
Arius (Ariopsis) seemanni Colombian shark 5-7cm 18,69 min order 4
Aspidoras spilotus g.br.   md 12,78 min order 13
Asterophysus batrachus   5-7cm 96,91 min order 1
Astyanax fasciatus mexicanus blind cave tetra lg 6,85 min order 9
Axelrodia riesei ruby tetra sm-md 2,43 min order 38
Boe.fredco.(Knodus borki) bred blue Peru tetra sm 2,76 min order 25
Boulengerella cuvieri   12-15cm 123,38 min order 1
Boulengerella lateristriga striped needle-pike 10-13cm 79,25 min order 1
Boulengerella maculata spotted needle-pike 10-14cm 72,58 min order 1
Brittanichthys axelrodi/myersi   md 9,50 min order 6
Brochis multiradiatus longnose brochis show 66,00 min order 1
Brochis splendens green cat xlg 17,45 min order 4
Brochis splendens bred green cat md 7,51 min order 8
Bunocephalus coracoidues banjo cat 3-4cm 4,85 min order 19
Carnegiella marthae silver hatchet md 4,85 min order 19
Carnegiella myersi dwarf glass hatchet md 7,10 min order 16
Carnegiella schereri   md 5,07 min order 19
Carnegiella strigata marble hatchet md-lg 5,34 min order 16
Carnegiella strigata-vesca dark marbled hatchet md-lg 5,12 min order 14
Centrodoras brachiatus   20-25cm 838,00 min order 1
Chaetostomus thomasi   5-6cm 13,41 min order 4
Chalceus erythurus yellow fin chalceus 4-5cm 12,58 min order 6
Cheirodon axelrodi cardinal xlg-sh 2,98 min order 25
Cheirodon axelrodi g.br.   md-lg 2,65 min order 38
Cheirodon axelrodi g.br.   lg-xlg 3,22 min order 31
Cheirodon axelrodi/COLOMBIA   lg 2,21 min order 38
Cheirodon (Serrapinnus) kriegi   wild md 3,64 min order 25
Chilodus punctatus bred spotted headstander 2-3cm 5,30 min order 13
Colomesus asellus freshwater puffer 3cm 19,57 min order 4
           
Corydoras adolfoi   lg-xlg 25,29 min order 4
Corydoras aeneus ALBINO   md 5,08 min order 13
Corydoras aeneus g.br.   md 4,64 min order 13
Cory.aeneus GOLD SHOULDER wild   lg 16,31 min order 8
Coryd.NEON-GOLD-STR.wild CW10   md-lg 33,38 min order 5
Corydoras sp.BLACK-VENEZ.g.br.   md 17,40 min order 11
Corydoras agassizi NANAY   md-lg 9,71 min order 8
Corydoras agassizi NANAY   lg 10,82 min order 6
Corydoras albolineatus C 56 xinguensis von Ta md 20,46 min order 8
Corydoras arcuatus   sm 6,84 min order 11
Corydoras arcuatus   sm-md 8,36 min order 9
Corydoras arcuatus   md 9,46 min order 8
Corydoras arcuatus   xlg-sh 16,49 min order 4
Cor.sp.CW 45 (LESSEX)   xlg 53,78 min order 3
Corydoras C 96 (cf. armatus)   lg 15,78 min order 5
Corydoras atropersonatus   md-lg 10,38 min order 6
Corydoras axelrodi deckeri   md 9,05 min order 8
Cor.(Scleromyst.)barbatus g.br   3-4cm 26,78 min order 5
Corydoras cf.burgessi CW 98   lg 27,49 min order 4
Corydoras burgessi orange blotch xlg 40,69 min order 4
Corydoras sp.C 124   xlg 40,58 min order 3
Corydoras caudimaculatus wild   md 25,11 min order 8
Corydoras cervinus wild   xlg 31,10 min order 3
Corydoras concolor   md 13,46 min order 6
Corydoras cf. imitator C 39   xlg-sh 33,98 min order 3
Corydoras duplicareus g.br.   sm-md 20,71 min order 8
Corydoras duplicareus   lg-xlg 26,61 min order 4
Corydoras eques REAL wild   lg 33,38 min order 5
Corydoras elegans   md-lg 8,83 min order 8
Corydoras elegans PERU   lg 8,83 min order 8
Corydoras fowleri wild   xlg 60,60 min order 3
C.seussi/gossei LONGNOSE wild   lg 35,05 min order 4
Corydoras habrosus cochui dwarf corydoras md-lg 3,42 min order 25
Corydoras haraldschultzi wild   lg 21,38 min order 6
Corydoras hastatus REAL   md 3,86 min order 25
Corydoras hastatus REAL   md-lg 4,44 min order 22
Corydoras imitator C 140   xlg 41,71 min order 2
Corydoras imitator g.br.   lg 23,58 min order 6
Corydoras julii   md 8,39 min order 9
Corydoras julii   md-lg 9,49 min order 8
Corydoras julii   lg 10,60 min order 6
Corydoras julii   xlg 13,58 min order 5
Corydoras julii bred   md 8,14 min order 9
Corydoras knaacki wild   md-lg 59,00 min order 6
Corydoras leopardus   xlg 15,61 min order 4
Corydoras leucomelas   md 7,95 min order 9
Corydoras loretoensis   md-lg 10,38 min order 6
Coryd.melanotaenia goldgreen   md 9,70 min order 11
Coryd.melanotaenia goldgreen   xlg 14,29 min order 4
Corydoras melini   md-lg 14,24 min order 5
Corydoras metae   lg 13,58 min order 5
Corydoras narcissus VAR. II   xlg 44,98 min order 3
Corydoras napoensis g.br.   md 10,37 min order 9
Corydoras paleatus g.br.   md 4,64 min order 13
Corydoras paleatus g.br.   md-lg 5,31 min order 9
Corydoras paleatus ALBINO g.br   md 4,85 min order 19
Coryd.paleatus LONGFIN eu.br.   md 7,28 min order 13
Corydoras panda bred   sm-md 9,48 min order 13
Corydoras panda wild   md-lg 16,10 min order 6
Corydoras panda GOLD g.br.   md 14,98 min order 13
Corydoras panda LONGFIN g.br.   md 12,34 min order 13
Corydoras sp.NEW PANDA CW 51   lg 54,85 min order 4
Corydoras sp.NEW PANDA CW 51   xlg 64,98 min order 3
Corydoras aff.parallelus CW127   lg-xlg 165,13 min order 2
Corydoras pastazensis   xlg 31,98 min order 3
Coryd.sp.C 53 longnose-sychri   xlg 44,98 min order 3
Corydoras polysticus   md 16,31 min order 8
Corydoras cf.pulcher   xlg 27,58 min order 3
Corydoras punctatus   lg-xlg 8,83 min order 8
Corydoras pygmaeus/DWARF   md-lg 2,98 min order 25
Corydoras rabauti   lg 11,26 min order 6
Corydoras rabauti g.br.   md 13,68 min order 6
Corydoras reticulatus   lg 12,70 min order 5
Corydoras robustus g.br.   lg 48,56 min order 5
Corydoras schwartzi   md 5,74 min order 13
Corydoras schwartzi   md-lg 6,40 min order 11
Corydoras schwartzi   lg-xlg 8,17 min order 9
Cor.SUP.SCHWARTZI HI.FIN CW28 super schwarztzi xlg 42,98 min order 3
Corydoras septentrionalis bred   sm 6,85 min order 9
Coryd.tukano(sp.aff.reynoldsi) cory asher lg-xlg 48,78 min order 5
Cory.sterbai/REAL RED FIN wild   md-lg 24,58 min order 5
Corydoras sterbai g.br.   md 16,31 min order 8
Corydoras sterbai bred   md 11,91 min order 8
Corydoras sterbai ALBINO bred   md 16,31 min order 8
Corydoras sychri   lg-xlg 24,58 min order 5
Corydoras sychri   xlg 27,57 min order 4
Corydoras cf. urucu evelynae sm-md 26,78 min order 5
Cory.venezuelanus ORANGE g.br.   md 13,23 min order 8
Corydoras virginiae   xlg 17,45 min order 4
Corydoras vittatus   lg 12,58 min order 6
Corydoras weitzmanni g.br.   md-lg 24,58 min order 5
Dianema longibarbis g.br.   4-6cm 13,93 min order 4
Dianema urostriata flag-tail 7-10cm 38,19 min order 2
Eigenmannia virescens transparent knife 7-10cm 15,61 min order 4
Eigenmannia virescens bred glass knife fish 7-9cm 31,18 min order 5
Electrophorus electricus electric eel 30-40cm 515,80 min order 1
Entomocorus radiosus Trachelychthys decarad.von TA 4-6cm 22,38 min order 5
Erythrinus erythrinus   5-9cm 57,18 min order 1
Exodon paradoxus   3-4cm 16,54 min order 6
Farlowella acus needle sucker 5-8cm 13,58 min order 5
Farlowella acus needle sucker 7-10cm 16,49 min order 4
Farlowella acus needle sucker 10-12cm 16,57 min order 4
Farlowella platorhyncha   7-10cm 20,01 min order 4
Gasteropelecus sternicla silver hatchet lg 9,05 min order 9
Gobioides broussonnetii dragon fish 10-15cm 32,85 min order 4
Gymnocorymbus ternetzi black widow sm-md 2,10 min order 25
Gymnocorymbus ternetzi WHITE white widow sm-md 2,76 min order 25
Gymnotus carapo zebra knife 7-10cm 33,98 min order 3
Gymnotus stenoleucus   10-12cm 81,45 min order 1
Hasemania marginata silver tip tetra md 1,90 min order 31
Hemigrammus caudovittatus   md 3,78 min order 22
Hemigramm.caudovittatus ALBINO   md 2,76 min order 25
Hemigrammus erythrozonus glowlight tetra md 1,90 min order 31
Hemigrammus filamentosus g.br. Phoenixtetra md-lg 10,18 min order 16
Hemigrammus ocellifer head & tail light md 2,21 min order 38
Hemigrammus pulcher g.br.   lg 5,78 min order 16
Hemigrammus rhodostomus bred   md 3,58 min order 16
Hemigrammus rhodostomus bred   lg 4,64 min order 13
Hemigrammus rubrostriatus wild   md-lg 5,78 min order 16
Hemigrammus stictus wild   lg 5,74 min order 13
Hemigrammus ulreyi wlld broken stripe tetra md 7,71 min order 19
Hemigrammus ulreyi wild broken stripe tetra md-lg 9,70 min order 13
Hemidontichthys acipenserinus pinochio-cat 7-10cm 54,98 min order 1
Hemidontichthys acipenserinus pinochio-cat 9-12cm 66,05 min order 1
Hemiloricaria beni g.br. dwarf loricaria 5-7cm 27,13 min order 4
Hemiodopsis gracilis/RED TAIL   5-7cm 22,30 min order 3
Hoplerythrinus unitaeniatus   10-14cm 103,80 min order 1
Hoplias aimara/VENEZUELA   9-12cm 484,67 min order 1
Hoplias curupira   12-16cm 317,80 min order 1
Hoplias malabaricus wolf fish 7-10cm 70,00 min order 1
Hoplias malabaricus g.br. wolf fish 8-10cm 90,00 min order 1
Hopl.(Megalech.) thoraca.g.br.   2-3cm 5,52 min order 13
Hopl.(Megalech.) thoraca.g.br.   3-4cm 6,85 min order 9
Hydrolyc.armatus REAL ORINOCO   5-7cm 106,40 min order 1
Hyphessobrycon amandae bred fire tetra sm-md 2,21 min order 38
Hyphessobrycon amapaensis g.br   md-lg 8,64 min order 16
Hyphess.callistus-minor g.br. Hyphessobrycon eques md-lg 3,64 min order 25
Hyphess.columbianus g.br.   md 3,53 min order 19
Hyphessobrycon eos gold tetra lg-xlg 3,97 min order 19
Hyphessobrycon flammeus bred red rio tetra md 1,99 min order 38
Hyphess.flammeus DIAMOND diamond red rio tetra md-lg 3,86 min order 25
Hyphessobrycon flammeus ORANGE   md 3,78 min order 22
Hyphessobrycon herbertaxelrodi black neon tetra md 1,99 min order 38
Hyphess.herbertaxelrodi wild black neon tetra md 5,32 min order 22
Hyphessobry.hexastichos g.br.   lg 38,31 min order 8
Hyphessobrycon ornatus pretty tetra md 3,86 min order 25
Hyphessobrycon ornatus bred pretty tetra lg 4,41 min order 19
Hyphessobrycon robustulus wild junior md 10,18 min order 16
Hyphess.nigricinctus g.br. PERU-EMPEROR md-lg 17,18 min order 13
Hyphessobrycon pulchripinnis lemon tetra md 2,12 min order 31
Hyphessobrycon pyrrhonotus red back bleeding heart md 8,39 min order 9
Hyphessobrycon robertsi wild real Hyphessobrycon bentosi md-lg 5,96 min order 13
Hyphessobrycon robertsi wild real Hyphessobrycon bentosi lg 7,34 min order 10
Hyphess.(eques) serpae serpae tetra md 2,34 min order 31
Hyphess.serpae BRILLIANT brilliant serpae tetra md 2,68 min order 22
Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br.   md 6,40 min order 13
Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br.   lg 7,51 min order 9
Hyphessobrycon margitae g.br. before RED-BLUE-PERU TETRA md 6,20 min order 22
Hyphessobrycon margitae g.br. before RED-BLUE-PERU TETRA lg 6,83 min order 19
Hyphessobrycon wadai g.br.   md 23,38 min order 16
Hyphessobrycon wadai g.br.   lg 33,25 min order 9
Hypoptopoma gulare giant otocinclus 4-6cm 23,17 min order 4
Hypostomus luteus   35-40cm 2358,00 min order 1
Hypostomus luteus PHASE II   30-35cm 2754,00 min order 1
Hypostomus plecostomus sucker cat 4-6cm 6,41 min order 8
Hypostomus plecostomus sucker cat 8-10cm 17,68 min order 3
Hypostomus plecostomus sucker cat 18-22cm 106,05 min order 0
Hypostomus plecostomus ALBINO   4-6cm 8,18 min order 6
Hypostomus plecostomus ALBINO   8-10cm 18,12 min order 3
Iguanodectus geisleri REDSTR.   4-6cm 19,65 min order 4
Inpaichthys kerri bred king tetra sm 2,56 min order 31
Inpaichthys kerri g.br. king tetra md-lg 3,78 min order 22
Inpaich.kerri SUPER BLUE g.br.   md-lg 6,83 min order 19
Lamontichthys filamentosa high dorsal fin loricaria 15-18cm 209,67 min order 1
Lamontichthys llanero   7-10cm 66,05 min order 1
Leporinus friderici   5-7cm 21,50 min order 5
Leptagoniates pi   md 13,45 min order 9
Megalamph.(Hyph.) megalopterus black phantom tetra sm 2,43 min order 38
Megalamph.(Hyph.) megalopterus black phantom tetra xlg 4,68 min order 16
Megalamph.(Hyph.) roseus GOLD gold/yellow phantom tetra md 5,51 min order 19
Megalam.(Hyph.) sweglesi wild red phantom tetra sm 2,56 min order 31
Megalam.(Hyph.) sweglesi g.br. red phantom tetra lg-xlg 5,29 min order 19
Megalodoras irwini   6-9cm 70,38 min order 1
Megalodoras irwini   8-10cm 83,65 min order 1
Metynnis hypsauchen bred silver dollar 3-4cm 10,28 min order 5
Metynnis maculatus/SPOTTED spotted silver dollar 4-6cm 38,63 min order 2
Metynis sp."big spots Peru"   4-6cm 25,29 min order 4
Microglanis poecilus bumble bee cat 3-4cm 5,12 min order 16
Micropo.parae melanzona YELLOW   md 10,58 min order 13
Moenkhausia agnesae (simulata)   4-6cm 23,09 min order 4
Moenkhausia pittieri g.br. diamond tetra md 5,29 min order 19
Moenkhausia pittieri wild diamond tetra md-lg 11,25 min order 9
Moenkhausia sanctaefilomenae red eye tetra md 2,43 min order 28
Monocirrhus polyacanthus leaf fish 5-7cm 43,91 min order 2
Monocirrhus polyacanthus leaf fish 7-9cm 50,98 min order 2
Myleus rubripinnis red hook 7-9cm 54,98 min order 1
Myleus schomburgkii black banded pacu 4-5cm 34,18 min order 3
Nannostomus beckfordi bred red pencil md 2,54 min order 25
Nannostomus eques real pencil lg 5,12 min order 16
Nannostomus marginatus dwarf pencil sm 2,76 min order 25
Nannostomus marginatus dwarf pencil md 4,44 min order 22
Nannostomus mortenthaleri   md-lg 20,71 min order 8
Nannost.rubrocaudatus (PURPLE) purple pencil md-lg 22,66 min order 8
Nannostomus trifasciatus   lg-xlg 5,74 min order 13
Nannostomus unifasciatus   lg 4,24 min order 16
Nematobrycon lacortei rainbow emperor md-lg 4,90 min order 16
Nematobrycon palmeri bred emperor md 3,64 min order 25
Nematobrycon palmeri g.br. emperor lg-xlg 4,63 min order 19
Nematobrycon palmeri sp.BLACK black emperor md 5,10 min order 22
Odontocharacidium aphanes RED DWARF md-lg 14,31 min order 19
Osteoglossum bicirrhosum bred silver arowana 15-20cm 154,40 min order 1
Osteoglossum bicirrhosum bred silver arowana 20-25cm 193,00 min order 1
Otocinclus negros brown sucker md 4,41 min order 19
Otocinclus cf.macrospilus mottled otocinclus xlg 4,86 min order 13
Otocinclus sp.cocama(sp.zebra) zebra otocinclus lg 23,58 min order 6
Pan. nigrolineatus (L 190/191) royal pleco 3-5cm 48,31 min order 2
Pan. nigrolineatus (L190/191) royal pleco 4-6cm 53,18 min order 2
Panaque suttoni/BLUE EYE PLECO   20-25cm 1146,00 min order 1
(Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) rusty pleco 5-7cm 24,05 min order 4
(Pan)Cochl. basilisko (BRUNO) rusty pleco 7-9cm 31,78 min order 3
           
Paracheirodon innesi g.br. neon tetra sm-md 1,50 min order 63
Paracheirodon innesi g.br. neon tetra xlg 3,34 min order 22
Paracheirodon innesi wild neon tetra sm-md 1,94 min order 63
Paracheir.innesi LONGFIN g.br. longfin neon tetra lg 11,58 min order 31
Paracheirodon simulans green neon sm-md 1,60 min order 50
Paracheirodon simulans green neon lg 2,21 min order 38
Paracheirodon sp.DIAMOND g.br.   lg-xlg 4,66 min order 22
Para.innesi DIAMOND LONGF.g.br   ml 12,66 min order 25
Peckoltia pulcher clown sucker 4-5cm 15,34 min order 5
Petitella georgia rummynose md 3,75 min order 19
Petitella georgia rummynose md-lg 4,90 min order 16
Phractoceph.hemioliopter.bred red tail cat 7-9cm 61,80 min order 1
Phractoceph.hemioliopter.bred red tail cat 10-12cm 90,60 min order 1
Pimelodus ornatus REAL   9-12cm 136,73 min order 1
Pimelodus pictus angelicus 5-7cm 19,30 min order 5
Pimelodus pictus angelicus 7-8cm 22,73 min order 4
Planiloricaria cryptodon spotted roundmouth Loricaria 12-15cm 96,98 min order 1
Platydoras costatus bred striped dora 5-7cm 11,60 min order 5
Poecilia salvatoris g.br. Liberty Molly lg 10,37 min order 9
Platystomatichthys sturio   14-16cm 317,80 min order 1
Poecilia chica   md 8,38 min order 13
Potamorrhapis guianensis green needle pike 10-12cm 63,78 min order 1
Prionobrama filigera red glass tetra md 3,20 min order 25
Pristella maxilaris pristella md 2,12 min order 31
Pristella maxilaris ALBINO albino pristella md 2,54 min order 25
Oxydoras (Pseudodoras) niger   11-14cm 147,80 min order 1
Pseudohemiodon laticeps flat-head loricaria 12-15cm 99,11 min order 1
Pseudohemiodon sp.PERU II g.br   10-14cm 95,00 min order 1
Pseudopimelodus nigricaudus   12-16cm 223,80 min order 1
Pterygoplichth.gibbiceps bred red highfin sucker 4-5cm 7,07 min order 9
Pterygoplichth.gibbiceps bred red highfin sucker 8-10cm 24,05 min order 4
Pterygoplicht.gibbiceps ALBINO albino red highfin sucker 4-6cm 11,25 min order 8
Pterodoras granulosus   7-10cm 83,78 min order 1
Pyrrhulina cf. brevis g.br.   md-lg 16,97 min order 9
Rine.(Hemiloricaria) castroi   12-15cm 63,78 min order 1
Rineloricaria lanceolata wild   4-7cm 17,98 min order 5
Rineloricaria lanceolata wild   5-9cm 20,97 min order 4
Rineloricaria parva   7-10cm 19,21 min order 4
Rineloricaria sp.COLOMBIA   7-9cm 16,57 min order 4
Rineloricaria sp.RED g.br.   5-6cm 22,70 min order 6
Semaprochilodus taeniurus   3-4cm 21,94 min order 5
           
Serrasalmus elongatus   9-12cm 169,80 min order 1
Serrasalmus gibbus   16-20cm 593,80 min order 1
Serrasalmus humeralis   10-12cm 279,80 min order 1
Serrasalmus manueli   10-12cm 279,80 min order 1
Serrasalmus manueli   12-14cm 350,47 min order 1
Serras.(Pygoc.)nattereri g.br.   1-2cm 11,25 min order 9
Ser.(Pyg.)nattereri wild red piranha 7-10cm 90,47 min order 1
Serras.(Pygocentrus) nattereri red piranha 14-18cm 181,56 min order 1
Serrasalmus cf.rhombeus BLACK   12-15cm 361,80 min order 1
Serrasalmus rhombeus BLACK   8-10cm 163,13 min order 1
Serras.cf.spilopleura TAPAJOS   7-10cm 157,80 min order 1
Serrasal.spilopleura TAPAJOS   10-12cm 273,80 min order 1
Sorubim lima shovelnose 12-15cm 95,00 min order 1
Sturisoma aureum/REAL wild royal farlowella 9-12cm 63,78 min order 1
Sturisoma aureum/REAL wild royal farlowella 14-16cm 92,51 min order 1
Sturisoma aureum g.br. royal farlowella 7-9cm 49,80 min order 3
Synbranchus marmoratus South-American eel 10-15cm 46,30 min order 3
Tatia dunni g.br.   5-7cm 25,38 min order 3
Tatia dunni WHITE g.br.   6-8cm 31,78 min order 3
Tenellus trimaculatus   6-8cm 70,60 min order 1
Tetragonopterus argenteus Paraguay big eye tetra 6-9cm 70,45 min order 1
Thayeria boehlkei penguin tetra md 3,34 min order 22
Thoracocharax stellata platinum hatchet md-lg 8,61 min order 9
Trachelyopterichthys taeniatus   9-12cm 46,11 min order 2
Trachelyopterus fisheri bred Colombia wood catfish 5-7cm 21,85 min order 4
Tucanoichthys tucano   sm-md 12,38 min order 16
Tyttocharax cochui   md 9,30 min order 16
Vesicatrus(Phenacog.) tegatus   md 16,98 min order 6
           
Aplocheilichthys luxophthalmus   sm 5,18 min order 25
Aplocheilichthys normanni wild   md 3,22 min order 31
Aplocheilichthys normanni   md 3,53 min order 19
Aplocheilus lineatus RED g.br.   md 7,93 min order 19
Aplocheilus lineatus GOLD g.br   sm 4,22 min order 22
Aphyos.(Fundolp.) amieti g.br.   md 9,30 min order 16
Aphyosemion australe g.br. cap lopez killi md 8,20 min order 16
Aphyosemion australe GOLD g.br golden cap lopez killi md 8,64 min order 16
Aphyosem.bivitatum FUNGE g.br.   md 11,90 min order 13
Cyprinodon variegatus g.br.   lg 12,78 min order 13
Epiplatys annulatus bred   sm 4,30 min order 25
Epiplatys annulatus g.br.   md-lg 8,37 min order 19
Lamprichthys tanganicanus g.br Tanganjika killi 4cm 27,49 min order 4
Nothobranchius guentheri g.br.   lg 10,58 min order 13
Oryzias latipes AKARI AURORA   md 28,18 min order 13
Or.latip.YEL.HEAD/CLEAR SCALES   md 28,18 min order 13
Oryzias woworae   sm 6,44 min order 16
Procathopus nototaenia   md 11,72 min order 16
           
Acanthophthalmus kuhlii kuhli loach lg-xlg 4,19 min order 19
Akysis portellus   3-4cm 8,16 min order 13
Badis badis g.br. blue cichlid lg 8,83 min order 9
Balantiocheilus melanopterus silver shark 5-7cm 8,18 min order 6
Barbus barilioides g.br. angola barb md-lg 4,66 min order 22
Barbus conchonius g.br.   xlg 10,81 min order 9
Barbus conch.SCHLEIER g.br.   lg 9,26 min order 13
Barbus conchonius BLOOD RED   lg 11,25 min order 9
Barbus con.NEON RED VEILTAIL   md 5,31 min order 9
Barbus denisoni bred red-line-shark 2-3cm 11,38 min order 5
Barbus denisoni bred red-line-shark 4-5cm 17,45 min order 4
Barbus fasciatus RED g.br.   sm 6,17 min order 19
Barbus everetti g.br.   md 5,97 min order 9
Barbus (Desmopuntius) hexazona six banded barb lg 5,74 min order 13
Barbus lateristriga wild black banded barb 4-5cm 8,39 min order 9
Barbus melanamphyx wild   md-lg 9,92 min order 11
Barbus nigrofasciatus g.br red headed barb md-lg 4,19 min order 19
Barbus oligolepis g.br.   md 3,31 min order 28
Barbus pentazona g.br. five banded barb md 3,64 min order 25
Barbus pentazona g.br. five banded barb lg 4,00 min order 22
Barbus rhomboocellatus orange barb lg-xlg 8,39 min order 9
Barbus odessa(P.padamya) g.br. rubin barb md 4,64 min order 13
Barbus odessa(P.padamya) wild rubin barb xlg 8,17 min order 9
Barbus schuberti g.br. golden barb sm 3,53 min order 19
Barbus schuberti NEON neon golden barb md 4,90 min order 16
Barbus schuberti "KOI" g.br.   sm-md 4,63 min order 19
Barbus tetrazona tiger barb sm 2,56 min order 31
Barbus tetrazona tiger barb md 3,31 min order 19
Barbus tetrazona tiger barb md-lg 4,24 min order 16
Barbus tetrazona tiger barb lg-xlg 6,63 min order 8
Barbus tetrazona g.br. tiger barb md 3,09 min order 19
Barbus tetrazona GOLD golden tiger barb md 3,75 min order 19
Barbus tetrazona GOLD g.br.   md 4,19 min order 19
Barbus tetrazona MOSS GREEN green tiger barb md-lg 5,30 min order 13
Barbus titteya RED   md 1,68 min order 31
Barbus titteya ALBINO   md-lg 3,53 min order 19
Barbus titteya SUPERRED g.br.   lg 3,31 min order 19
Barbus titteya LONGFIN   md-lg 4,54 min order 31
Barbus (Pethia) erythromycter red lipstick barb lg 6,40 min order 13
Bedotia geayi bred Madagaskar rainbow md 4,68 min order 16
Betta imbellis PLAKAT   lg 19,38 min order 13
Betta smaragdina COPPER   md-lg 20,24 min order 9
Betta splendens FEMALE g.br.   lg 6,18 min order 13
Botia kubotai Myanmar loach 4-5cm 10,80 min order 11
Botia lecontei yellow findes loach 4-5cm 5,78 min order 16
Botia lohachata net loach 4-5cm 5,96 min order 13
Botia macracantha clown loach 4cm 10,58 min order 13
Botia macracantha clown loach 5cm 13,45 min order 9
Botia macracantha clown loach 6-7cm 19,62 min order 6
Botia modesta red tail loach 5-7cm 11,91 min order 9
Botia morleti skunk loach lg 5,74 min order 13
Botia (Ambastaia) nigrolineata panther loach 3-5cm 12,78 min order 13
Botia pakistani   4-5cm 6,18 min order 13
Botia (Ambastaia) sidthimunki checkerboard loach md-lg 11,92 min order 22
Botia(Yasuhikotakia) splendida jaguar loach 4-6cm 21,81 min order 8
Botia striata stiped loach 5-6cm 8,16 min order 11
Brachygobius aggregatus   lg 3,66 min order 31
Brachygobius xanthozonus bumble bee goby md-lg 2,76 min order 25
Brachydanio albolineatus pearl danio sm 2,32 min order 25
Brachydanio frankei leopard danio md 2,12 min order 31
Brachydanio frankei LONGFIN longfin leopard danio md 2,90 min order 22
Brachydan.nigrofasciatus wild   md 4,44 min order 22
Brachydanio rerio zebra danio md 1,68 min order 31
Brachydanio rerio g.br. zebra danio md 1,90 min order 31
Brachydanio rerio GOLD golden zebra danio md 2,12 min order 31
Brachydanio rerio LONGFIN longfin zebra danio md 2,32 min order 25
Celestichth.margaritatus g.br. before: Microrasbora sp.GALAXY lg 8,81 min order 19
Chaca chaca giant-mouth cat 7-10cm 57,80 min order 2
Chaca chaca giant-mouth cat 12-15cm 88,33 min order 1
Channa aurantimaculata wild   14-18cm 169,80 min order 1
Chan.andrao (bleheri BLUE)wild blue rainbow snakehead 5-7cm 21,94 min order 5
Channa gachua wild   12-15cm 48,60 min order 1
Channa harcourtbutleri wild   10-12cm 83,80 min order 1
Channa ornatipinnis wild   12-15cm 191,60 min order 1
Channa micropeltes   7-9cm 20,32 min order 3
Channa pleurophthalma wild turqoise snakehead 20-25cm 273,80 min order 1
Channa pulchra wild   8-12cm 72,73 min order 2
Channa punctata Bengal snakehead 7-9cm 26,31 min order 2
Channa stewarti   12-15cm 81,16 min order 1
Channa sp. LAOS FIREBACK   12-15cm 75,00 min order 1
Chlamydogobius eremius g.br. desert goby 3-4cm 11,68 min order 13
Colisa chuna honey gourami lg-xlg 8,17 min order 8
Colisa chuna GOLD golden honey gourami lg-xlg 8,17 min order 8
Colisa labiosa RUBIN RED ruby-red thick lipped gourami md-lg 8,39 min order 9
Colisa lalia dwarf gourami xlg-sh 10,50 min order 5
Colisa lalia wild dwarf gourami md-lg 5,08 min order 13
Colisa lalia COBALT cobalt dwarf gourami xlg-sh 12,04 min order 5
Colisa lalia NEON COLOUR neon dwarf gourami xlg-sh 12,04 min order 5
Colisa lalia FLAME RED blood red dwarf gourami xlg-sh 10,72 min order 5
Crossocheilus reticulatus bred   3cm 5,07 min order 19
Ctenops nobilis   4-6cm 19,18 min order 6
Danio aesculapi wild Burmese rainbow snakeskin dani md 6,39 min order 19
Danio choprai glowlight danio md 5,18 min order 25
Danio (quagga) kyathit wild   md 5,18 min order 25
Danio kyathit VAR.SPOTTED   lg 5,51 min order 19
Danio malabaricus   2cm 4,20 min order 13
Danio roseus wild   md 5,07 min order 19
Dario dario scarlet badis sm 3,78 min order 22
Dario dario scarlet badis md-lg 5,12 min order 16
Datnioid.(Coius)undecimradiat. Thinbar gold Siamen.tiger fifs 5-7cm 83,80 min order 1
Dermogen.pusillus SILVER-WHITE white-albino half beak md 6,18 min order 13
Devario annandalei blood tail wild lg 10,37 min order 9
Elassoma evergladei g.br.   lg 11,01 min order 19
Epalzeorhynchus kalopterum   5-7cm 9,50 min order 6
Epal.siamensis (Cros.oblongus) flying fox 3cm 2,78 min order 31
Epal.siamensis (Cros.oblongus) flying fox 4cm 3,34 min order 22
Etroplus canarensis wild Indian wesp-cichlid 5-7cm 71,80 min order 3
Etroplus suratensis   3-4cm 16,09 min order 8
Flexipenis vittatus striped gambusia md-lg 5,51 min order 19
Gambusia hurtadoi   sm 5,32 min order 22
Garra lissorhynchus wild Khasi algae eater 2-3cm 3,86 min order 25
Garra (taeniata) cambodgiensis Thai stone sucker 3-4cm 3,86 min order 25
Garra gotyla   4-5cm 5,07 min order 19
Garra rufa g.br. Kangal - psoriasis-fish 2-3cm 5,07 min order 19
Garra flavatra panda garra 4-5cm 16,98 min order 6
Garra flavatra panda garra 5-7cm 22,38 min order 5
Garra spilota spotted garra 6-8cm 14,12 min order 6
Gastromyzon punctulatus Borneo sucker 2,5-3,5cm 7,94 min order 13
Girard.metal.YELL.THROAT g.br.   md 9,25 min order 19
Glossolepis incisus RED bred red rainbow 5-7cm 14,90 min order 5
Giuris margaritacea Rainbow Gudgeon 15-20cm 405,80 min order 1
           
Guppy male MIXED COLOUR   lg 3,53 min order 19
Guppy male SILVER BLUE REDTAIL   lg 3,75 min order 19
Guppy male SNOW   lg 3,75 min order 19
Guppy male SNOW RED   lg 4,02 min order 16
Guppy male BLACK   lg 3,75 min order 19
Guppy male FLAMINGO   lg 3,75 min order 19
Guppy male BLUE JEANS   lg 3,75 min order 19
Guppy male CORAL TAIL   lg 3,75 min order 19
Guppy male KING COBRA BLUE   lg 3,75 min order 19
Guppy male KING COBRA GREEN   lg 3,75 min order 19
Guppy male KING COBRA RED   lg 3,75 min order 19
Guppy male LEOPARD   lg 3,75 min order 19
Guppy male PANDA   md 3,42 min order 25
Guppy male ELEPHANT EAR   md 5,10 min order 22
Guppy male MAGENTA TUXEDO   lg 3,75 min order 19
Guppy male TUXEDO BLONDE RED   lg 3,75 min order 19
Guppy male BLUE SAPPHIRE   lg 3,75 min order 19
Guppy male NEON GOLD   lg 3,75 min order 19
Guppy male NEON GREEN   lg 3,75 min order 19
Guppy male NEON FLAME   lg 3,75 min order 19
Guppy male GOLD LASER   lg 3,75 min order 19
Guppy male TUXEDO GOLD   lg 3,75 min order 19
Guppy male MULTICOLOR   lg 3,75 min order 19
Guppy male MOSCOW-BLUE   lg 3,75 min order 19
Guppy male MOSCOW-GREEN   lg 3,75 min order 19
Guppy male NEON BLUE   lg 3,75 min order 19
Guppy male METAL GREEN   lg 3,75 min order 19
Guppy male METAL BLUE   lg 3,75 min order 19
Guppy male PURPLE QUEEN   lg 3,75 min order 19
Guppy male NEON GREEN LYRETAIL   lg 3,75 min order 19
Guppy male DRAGON HEAD TUXEDO   lg 3,75 min order 19
Guppy male RED MOSAIC   lg 3,75 min order 19
Guppy mal.BLUE RED-SCISSORTAIL   lg 3,75 min order 19
Guppy male PARADISE NEON GOLD   md-lg 3,75 min order 19
Guppy female MIXED COLOUR   md 2,46 min order 22
Guppy female MIXED COLOUR   xlg 3,80 min order 16
Guppy endler TIGER g.br.   lg 6,83 min order 19
Guppy endler EL-TIGRE CAMPOMA   md 9,25 min order 19
Guppy JAPAN BLUE RED SPOT g.br   md-lg 7,49 min order 19
Guppy RED TUXEDO TRICOLOR g.br   md-lg 11,24 min order 13
Guppy KOI RED TUX.RED NOSE g.b   md-lg 14,98 min order 13
Guppy MOSCOW FILIGREE g.br.   md-lg 11,24 min order 13
Guppy FULL RED ALBINO g.br.   md-lg 12,56 min order 13
Guppy FULL PLATINUM ALBINO g.b   md-lg 11,24 min order 13
Guppy PHANTOM BLUE g.br.   md-lg 15,20 min order 11
Guppy GALAXY MOSAIC g.br.   md-lg 11,24 min order 13
Guppy wingei RED SCARLET   md-lg 7,49 min order 19
Guppy wingei BLUE STAR   md 9,25 min order 19
Gu. wi.SANTA MARIA BLEED HEART   md 9,91 min order 19
Guppy wingei SILVERADO   md 9,25 min order 19
Guppy endler BLACK BAR g.br.   md 7,49 min order 19
Guppy wingei RED CHEST g.br.   md 7,49 min order 19
Guppy endler MULTICOLOR g.br.   md 7,49 min order 19
Guppy wingei BLUE TIGER g.br.   md 12,11 min order 19
Guppy wingei BENGAL TIGER g.br   md 9,25 min order 19
Guppy wingei MIX MALES g.br.   md 7,05 min order 19
Guppy KOHAKU / KOI ONLY Males md 6,61 min order 19
Guppy KOHAKU / KOI delivery BY PAIR md 17,85 min order 9
Gyrinocheilus aymonieri GOLD gold algae eater 4-5cm 3,86 min order 25
Gyrino.aymonieri GOLD + BLACK half gold algae eater 4-5cm 3,53 min order 38
Gyrinocheilus aymonieri algae eater 4-5cm 3,42 min order 25
Gymnothorax tile freshwater murray 30-40cm 41,30 min order 2
           
Helleri/Swordtail MIXED COLOUR   lg 4,87 min order 9
Helleri/Swordtail RED   lg 4,87 min order 9
Helleri/Swordtail TANCHO   md 8,38 min order 13
Helleri/Swordtail WAGTAIL   lg 4,87 min order 9
Helleri/Swordt.wagtail GREEN   lg 5,53 min order 9
Helleri/Swordt.wagtail YELLOW   lg 5,75 min order 9
Helleri/Swordtail GREEN   md-lg 5,09 min order 9
Helleri/Swordtail NEON-GREEN   lg 6,19 min order 9
Helleri/Sword.PINEAPPLE   md-lg 5,31 min order 9
Helleri/Swordtail BLACK   lg 5,31 min order 9
Helleri/Swordtail BLACK g.br.   md-lg 7,51 min order 9
Helleri/Swordt.BLACK-MARBLED   lg 5,09 min order 9
Helleri/Swordtail TUXEDO RED   lg 5,31 min order 9
Helleri/Swordtail LYRETAIL RED   md-lg 6,85 min order 9
Helleri/Sword.LYRET. WAGTAIL   md-lg 9,27 min order 8
Helleri/Swordtail BERLIN   md-lg 5,31 min order 9
Helleri/Sword.WIEN ALBINO g.br   lg 7,07 min order 9
Helleri/Swordtail GOLDEN COMET   lg 5,53 min order 9
Helleri/Sword.CLEMENCIAE g.br.   md 14,98 min order 13
Helleri/Sword.CLEMENCIAE g.br.   xlg 21,38 min order 6
Helostoma temmincki pink kissing gourami 5-6cm 8,96 min order 5
Helostoma temmincki pink kissing gourami 8-10cm 20,98 min order 3
Helostoma temmincki GREEN green kissing gourami 5-6cm 11,38 min order 5
Heteropneustes fossilis   4-5cm 7,72 min order 13
Homaloptera tweediei gecko loach 3cm 9,49 min order 9
Homaloptera confuzona red lizard hillstream loach 3-4cm 24,86 min order 8
Homaloptera confuzona red lizard hillstream loach 5-7cm 36,29 min order 4
Hypseleotris compressa wild Australian goby 3-4cm 24,45 min order 9
Hyalobagrus (ornatus) flavus   3-4cm 6,18 min order 13
Iriatherina werneri irian threadfin rainbow md 4,41 min order 19
Inlecypris auropurpureum   4-6cm 8,61 min order 9
Krypt.(vitreolus) bicirrhis ghost cat lg-xlg 11,26 min order 6
Labeo bicolor redtail black shark 4-5cm 5,12 min order 16
Labeo bicolor redtail black shark 5-6cm 5,96 min order 13
Labeo bicolor redtail black shark 6-7cm 11,26 min order 6
Labeo frenatum bred rainbow shark 5-6cm 5,30 min order 13
Labeo frenatum ALBINO albino rainbow shark 4-5cm 6,41 min order 9
Leiocassis siamensis bee cat 4-6cm 9,27 min order 8
Limia (Poecilia) dominicensis   sm-md 10,14 min order 13
Limia (Poecilia)perugiae g.br.   lg 10,93 min order 11
Limia (Poecilia) tridens bred   md 9,93 min order 9
Limia (Poecilia) vittata   md 6,18 min order 13
Macrognathus zebrinus wild   10-12cm 13,68 min order 6
Macropodus opercularis BLUE blue paradise lg 7,96 min order 6
Macropodus opercularis RED red paradise lg 7,29 min order 8
Macropodus opercularis ALBINO albino paradise md-lg 6,85 min order 9
Mastacembelus armatus favus   12-15cm 29,58 min order 3
Mastacembelus armatus favus   20-25cm 77,40 min order 1
Mastacembelus circumcinctus green spiny eel 6-8cm 9,49 min order 9
Mastacembelus erythrotaenia fire spiny eel 10-12cm 22,38 min order 5
Mastacembelus erythrotaenia fire spiny eel 20-25cm 83,78 min order 1
Melanotaenia boesemani g.br. blue-yellow rainbow lg 11,48 min order 6
Melanotaen.boesemani RED g.br.   sm 15,65 min order 9
Melanotaenia lacustris blue rainbow 5-6cm 12,04 min order 5
Melanot.papuae RED g.br.   4-6cm 16,00 min order 5
Melanotaenia praecox diamond dwarf rainbow sm 4,19 min order 19
Melanotaenia praecox g.br. diamond dwarf rainbow ml 6,84 min order 13
Microrasbora kubotai wild neon green rasbora lg-xlg 7,60 min order 25
Microrasbora erythromicron blue-banded dwarf rasbora lg 5,84 min order 25
Misgurnus anguillicaudat.GOLD golden weather loach lg-xlg 13,01 min order 9
Misgurnus anguillicaudatus weather loach 6-8cm 6,63 min order 9
           
Mollien.-BLACK MOLLY   lg 4,87 min order 9
Mollien.-sphenops MIX   md 3,76 min order 13
Mollien.-sphenops LYRETAIL MIX   md 3,98 min order 13
Mollien.-sphenops BLACK   md 3,98 min order 13
Molli.-sphenops MARBLE-ANCIENT   md 4,86 min order 13
Mollien.-BLACK MOLLY LYRETAIL   lg 5,53 min order 9
Mollien.-SILVER MOLLY   lg 5,09 min order 9
Mollin.-SILVER MOLLY LYRETAIL   md 4,42 min order 13
Mollin.-SILVER MOLLY LYRETAIL   lg 6,38 min order 8
Mollien.-velif. STAR-DUST   lg 5,53 min order 9
Mollien.-balloon MIX   lg-xlg 5,53 min order 9
Mollien.-velifera MIXED   lg 4,87 min order 9
Mollien.-velifera MIXED   6-8cm 11,38 min order 5
Molli.-velifera MIXED LYRETAIL   lg 7,64 min order 5
Mollien.-velifera LEOPARD RED   6-8cm 11,82 min order 5
Mollien.-velif.DALMATINER LYRA   lg 6,41 min order 9
Mollien.-velifera DALMATINER   lg 5,53 min order 9
Molli.-sphenops GOLD DUST LYRA   md 4,24 min order 16
Mollien.-sphenops GOLD DUST   md 4,02 min order 16
Molli.-sphenopsGOLD-DUST-BLACK   md 4,24 min order 16
Mollien.-SAFFRON/ORANGE   lg 7,52 min order 6
Mol.-sphe.GOLD-DUST-BLACK LYRA   md 4,24 min order 16
Mystus tengara   4-6cm 9,71 min order 8
Mystus vittatus   4-6cm 11,95 min order 4
Myxocyprinus asiaticus   6-8cm 38,58 min order 3
Nemacheilus triangularis zodiac loach 4-6cm 9,91 min order 19
Neoheterandria elegans g.br.   md 14,58 min order 16
Nomorhamphis celebensis wild celebes halfbeak 4-6cm 9,71 min order 8
Nomorhamphis ebrardti halfbeak 5-7cm 12,58 min order 6
Notopterus chitala clown knife 12-15cm 39,51 min order 2
Notopterus chitala ALBINO albino clown knife 10-12cm 33,79 min order 2
Notopterus chitala ALBINO albino clown knife 15-20cm 94,36 min order 1
Notropis chrosomus g.br.   3-4cm 10,58 min order 13
Notropis chrosomus g.br.   4-5cm 13,45 min order 9
Odontamblyopus rubicundus dragon goby 7-9cm 20,18 min order 5
Opsarius pulchellus butterfly danio 5-7cm 16,31 min order 8
Oreichthys cosuatis wild   md-lg 5,29 min order 19
Oxyeleotris marmorata marble goby 4-6cm 12,58 min order 6
Pangasius sutchi iridescent shark 4-6cm 7,08 min order 6
Pangasius sutchi ALBINO albino iridescent shark 5-7cm 10,38 min order 6
Pangasius sanitwongsi highfin shark 5-7cm 21,06 min order 5
Pangio anguillaris golden kuhli loach xlg 9,93 min order 9
Pangio pangia black kuhli loach xlg 3,09 min order 19
Parosphromenus linkei   mlg 10,18 min order 16
Parosphromenus paludicola wild   md-lg 10,18 min order 16
Periophthalmus novemradiatus Indian mudskipper 4-5cm 9,72 min order 6
           
Platy MIXED COLOUR   lg 3,80 min order 16
Platy RED   lg 3,98 min order 13
Platy RAINBOW PEPPER & SALT   lg 4,20 min order 13
Platy wagtail   lg 3,98 min order 13
Platy wagtail NEON GREEN   lg 4,20 min order 13
Platy wagtail MIX   lg 3,58 min order 16
Platy CORAL RED   lg 4,02 min order 16
Platy CORAL RED   xlg 4,64 min order 13
Platy BLUE   lg 3,98 min order 13
Platy tuxedo RED   lg 4,20 min order 13
Platy tuxedo NEON BLUE   lg 4,42 min order 13
Platy variatus   lg 4,64 min order 13
Platy variatus HAWAII   lg 4,64 min order 13
Platy variatus ORANGE   lg 4,42 min order 13
Platy variatus HIGHFIN   lg 5,96 min order 13
Platy variatus TAMPICO g.br.   sm 12,78 min order 13
Platy APPLE TRICOLOR   lg 4,20 min order 13
Platy SHOWA TRICOLOR   lg 5,08 min order 13
Platy MICKEY MOUSE RED   md-lg 4,02 min order 16
Platy MIC.MOUSE WHITE RED TAIL   lg 4,64 min order 13
Platy MICKEY MOUSE SUNSET   lg 4,42 min order 13
Platy PINEAPPLE   lg 4,20 min order 13
Platy PANDA   lg 4,64 min order 13
Platy BLEED.HEART MICKEY MOUSE   lg 8,38 min order 13
Platy BLEEDING HEART   md 5,78 min order 16
Popondetta furcata bred   sm 4,63 min order 19
Pseudogastromyzon cf.cheni Hong-kong sucker md-lg 7,94 min order 13
Pseudomugil gertrudae bred   sm 4,52 min order 25
Pseudomugil ivantsoffii   md 10,60 min order 22
Pseudomugil signifer   sm 4,98 min order 31
Pseudomugil luminatus g.br. before paskai RED-NEON md-lg 12,99 min order 19
Rasb.sp.BURMESE YELL.SCISSORT.   md 10,58 min order 13
Rasbora borapetensis wild   md 3,09 min order 19
Rasbora brigittae wild chili rasbora lg 5,18 min order 25
Rasbora dorsiocellata   lg 3,66 min order 31
Rasbora espei wild swallow rasbora lg 2,34 min order 31
Rasbora hengeli swift rasbora sm-md 2,56 min order 31
Rasbora kalochroma clown rasbora 1,5-3cm 6,18 min order 13
Rasbora heteromorpha g.br.   md-lg 2,78 min order 31
Rasbora heteromorpha BLUE g.br   lg 5,18 min order 25
Rasbora heteromorpha WILD   lg 2,78 min order 31
Rasbora heteromorpha GOLD g.br   lg 5,18 min order 25
Rasbora pauciperforta   md-lg 4,41 min order 19
Rasbora paucisqualis   md-lg 5,51 min order 19
Rasbora maculata dwarf rasbora md-lg 2,33 min order 44
Rasbora (Boraras) naevus wild strawberry rasbora md 3,44 min order 31
Rasbora (Rasbosoma) spilocerca dwarf scissotail Rasbora sm 4,63 min order 19
Rasbora sarawakensis   md 7,71 min order 19
Rasbora trilineata   md 4,20 min order 13
Rasbora (Bora.)urophthalmoides   md 2,12 min order 31
Rhinogobius cf.cliffordpopei   3-4cm 8,38 min order 13
Rhinogobius formosanus wild   3-4cm 18,26 min order 8
Rhinogobius rubromaculatus   3-4cm 17,85 min order 9
Sawbwa resplendens   md 6,18 min order 13
Schismatogobius risdawatiae Tiger goby 4-3cm 10,18 min order 16
Schistura nagodiensis wild   4-6cm 11,66 min order 8
Schistura balteata 3 orange banded sumo loach 3-5cm 11,25 min order 9
Sewellia breviventralis SEW04 xlg 16,98 min order 6
Sewellia lineolata   md 9,26 min order 13
Sewellia lineolata   xlg 15,18 min order 9
Sewellia sp.SPOTTED   md 9,26 min order 13
Sewellia sp.SPOTTED   xlg 14,52 min order 9
Stigmatogobius sadanundio knight goby 4-6cm 8,83 min order 8
Sicyopus rubicundus   4-6cm 15,48 min order 10
Tanichthys albonubes mountain minnow md 1,90 min order 31
Tanichthys albonubes mountain minnow lg-xlg 2,87 min order 19
Tanichthy.albonub.GOLD-RED g.b   md-lg 4,00 min order 22
Tanichthys albonubes GOLD golden mountain minnow md 3,31 min order 28
Tanichthys linni LONGFIN g.br.   lg 3,78 min order 22
Tanichthys micagemmae wild   md 4,98 min order 31
Telmatherina ladigesi celebes rainbow md-lg 5,34 min order 16
           
Tetraodon (Pao) suvattii wild pignose puffer 7-9cm 60,77 min order 1
Tetraodon (Pao) suvattii wild pignose puffer 12-15cm 103,80 min order 1
Tetraodon nigroviridis spotted puffer 3-4cm 7,07 min order 8
Tetraodon nigroviridis spotted puffer 6-7cm 20,37 min order 2
Tetraodon biocellatus Dichotomyctere ocellatus 4-5cm 13,58 min order 5
Tetraodon biocellatus Dichotomyctere ocellatus 5-6cm 17,67 min order 4
Tetraodon biocellatus Dichotomyctere ocellatus 6-7cm 18,56 min order 3
Toxotes blythii golden archer fish 6-8cm 51,78 min order 3
Trichogaster cosby blue marble gourami 5-7cm 9,18 min order 5
Trichogaster cosby g.br.   4-6cm 7,51 min order 8
Trichogaster leeri mosaic gourami 5-7cm 9,18 min order 5
Trichogaster leeri g.br. mosaic gourami 4-6cm 7,51 min order 8
Trichogaster microlepis moonshine gourami 5-7cm 9,72 min order 6
Trichogaster sumatranus BLUE blue gourami 5-7cm 9,18 min order 5
Trichog.sumatranus BLUE g.br. blue gourami 4-6cm 7,51 min order 8
Trichogaster trichopterus GOLD golden gourami 5-7cm 9,18 min order 5
Trichog.trichopt.GOLD-RED g.br   4-6cm 9,05 min order 8
Trichopsis pumila sparkling gourami lg 3,80 min order 16
Trichopsis vittata croaking gourami lg 3,58 min order 16
(Neo)Vespicula depressifrons leaf goblinfish 3cm 10,58 min order 13
Xiphophorus andersi g.br.   md 45,78 min order 13
Xiphophorus meyeri g.br   md 45,78 min order 13
Xiph.mac.BELIZE PURPUR PLATY Kat's Lagoone(Dr.Gerier2003) g.br. md 23,78 min order 13
Xiphophorus pygmaeus g.br. dwarf swordtail md 16,08 min order 13
Xiphophorus signum g.br.   lg 24,45 min order 9
Xiphophorus xiphidium g.br. swordplaty sm-md 12,78 min order 13
Xipho.helleri YUCATAN g.br.   xlg 18,96 min order 6
Xipho.helleri ATOYAC g.br.   xlg 21,38 min order 6
Yunnanilus cruciatus wild   2cm 4,22 min order 22
Yunnanilus sp.ROSY wild   md 6,66 min order 16
           
Anentome helena snail-eating snail 1-2cm 2,43 min order 38
Asolene spixi g.br zebra "applesnail" md 5,18 min order 25
Atya moluccensis mountain rock shrimp 3-4cm 14,29 min order 4
Atya moluccensis mountain rock shrimp 4-6cm 17,90 min order 3
Atya moluccensis mountain rock shrimp 7-9cm 27,85 min order 2
Atya gabonensis giant fan shrimp 3-4cm 16,44 min order 5
Atya gabonensis giant fan shrimp 6-8cm 23,40 min order 3
Atya gabonensis giant fan shrimp 8-10cm 39,51 min order 2
Atya gabonensis giant fan shrimp 10-12cm 48,60 min order 1
Bellamya dissimilis striped green snail md 2,34 min order 31
Brotia pagodula pagoda snail 3-4cm 7,98 min order 16
Brotia herculea   3-4cm 7,98 min order 16
Brotia dautzenbergiana   3-4cm 3,64 min order 25
Cambarellus dimidiatus   1-2cm 9,26 min order 13
Cambarellus patzcuarensis g.br orange dwarf lobster 1-2cm 14,78 min order 6
Cambarellus sp.texanus   1-2cm 9,26 min order 13
Cherax boesemani   5-7cm 45,43 min order 2
Cherax quadricarinatus   3-4cm 15,26 min order 3
Cherax gherardii before BLUE MOON 6-8cm 45,43 min order 2
Cherax pulcher PAPUA PULCHER 6-8cm 45,43 min order 2
Caridina japonica amano shrimp xlg 6,44 min order 16
Caridina gracilirostris Indian red-nose shrimp md 6,66 min order 16
Cardisoma armatum red-blue land crab lg 25,65 min order 2
Septaria porcellana freshwater snail 2-3cm 6,44 min order 16
Cherax holthuisi Orange Papua NewGuinea lobster 5-7cm 39,49 min order 2
Cipangopaludina leucythoides cleaner-snail 1-2cm 2,10 min order 25
Corbicula javanicus golden clam 2cm 3,64 min order 25
Faunus ater devil thorn snail 4-5cm 3,86 min order 25
Faunus ater CAPPUCCINO   4-5cm 5,18 min order 25
Filopaludina bengalensis   md 3,64 min order 25
Filopaludina martensi Wizard White snail lg 5,18 min order 25
Hyriopsis bialatus sharkfin mussel 10-12cm 13,68 min order 6
Limnopilos naiyanetri micro spider crab md-lg 7,05 min order 38
Macrobrachium rosenbergi blue prawn 5-7cm 25,15 min order 4
Macrobrachium scabriculum Indian chameleon shrimp 3-4cm 9,26 min order 13
Neoc.dav.(heterop.)YELLOW-LINE   ml 7,71 min order 19
Neoc.davidi (heteropoda) BLACK black choco shrimp sm-md 13,98 min order 25
Neocaridina babaulti GREEN green algea eating shrimp md 5,18 min order 25
Neocarid.heteropoda BLOOD RED red fire shrimp md-lg 7,10 min order 16
Marisa cornuarietis striped ramshorn snail lg 7,06 min order 13
Neocaridina sp.CRYSTALRED g.br red crystal shrimp md 10,57 min order 19
Neo.sp.CRYSRED JAPAN A/B Qual.   md 14,31 min order 19
Neocaridina sp.FIRE/CHERRY   md 3,66 min order 31
Neocaridina BLUE-VELVET   md 7,52 min order 22
Neoc.sp.BLACK-WHITE-BEE SHRIMP   md 6,83 min order 19
Neocaridina sp. MOUNTAIN BEE   md 6,72 min order 25
Neritina (turrita) natalensis zebra algae eating snail lg 3,78 min order 22
Clithon corona/SUN SNAIL   md 3,64 min order 25
Neritina sp.ONION   md 3,64 min order 25
Neritina sp. BATIK   md 3,64 min order 25
Neritina juttingae   md 3,78 min order 22
Neritina pulligera/HELMET S.   lg 3,97 min order 19
Pilsbryoconcha exilis tropical freshwater mussel 7-10cm 4,24 min order 16
Pila ampullacea giant apple snail 5-6cm 21,38 min order 6
Pila ampullacea giant apple snail 6-8cm 28,45 min order 4
Planorbanius corneus RED   sm 3,20 min order 25
Procambaris alleni g.br. electric blue crayfish 4-6cm 37,29 min order 2
Ghost shrimp   xlg 3,97 min order 19
Taia naticoides inlay snail lg 7,10 min order 16
Tylomelania sp PURE ORANGE real orange snail 4-5cm 14,98 min order 13
Pseudosesarma moeshi red Thai crab lg 6,85 min order 9
           
Aulonocara baenschi   4-6cm 16,79 min order 4
Aulonocara hansbaenschi   8-10cm 27,80 min order 3
Aulonocara jacobfreibergi   5-7cm 16,32 min order 6
Aulonocara nyassae BLUE   5-7cm 22,54 min order 3
Aulonocara ORANGE BLOTCHED   5-7cm 20,98 min order 3
Aulonocara sp.DRAGON-BLOOD   5-7cm 17,98 min order 5
Aulonocara sp.DRAGON-BLOOD   6-8cm 29,58 min order 3
Aulonocara sp.DRAGON-BLOOD   10-12cm 63,78 min order 1
Aulonocara sp.SUNRISE   4-6cm 12,58 min order 6
Aulonocara rubescens   5-7cm 20,01 min order 4
Calloch.pleurosp. KIGOMA g.br.   4-6cm 26,78 min order 5
Champsochromis caeruleus   7-9cm 53,78 min order 3
Copadich.kadango RED FIN g.br.   4-6cm 12,92 min order 5
Cynotilapia afra g.br.   4-6cm 13,68 min order 6
Cyno.afra YELL.HEAD NKATA g.br   5-7cm 18,96 min order 6
Cyprich.leptosoma UTINTA g.br.   4-6cm 28,98 min order 5
Dimidiochromis compressic.bred   3cm 6,18 min order 13
Dimidiochromis compressic.bred   6-8cm 25,38 min order 3
Dimidiochrom.compressic.ALBINO   4-6cm 16,98 min order 6
Haplochromis aeneocolor g.br.   5-7cm 19,08 min order 5
Hapl.(Copadi.) borleyi   5-7cm 16,13 min order 4
Haplochromis (Cyrtocara) moori blue Dolphin 4-6cm 10,38 min order 6
Haplochromis (Cyrtocara) moori blue Dolphin 5-7cm 14,90 min order 5
Hapl.sp.THICKSKIN LIKE g.br.   4-6cm 13,58 min order 5
Hapl.venustus (Nimbochromis) Giraffe Hap 4-6cm 12,58 min order 6
Hemichromis lifalili g.br. red cichlid 4-6cm 9,05 min order 8
Hemichromis sp. RED GABUN g.br   3-5cm 8,83 min order 8
Julidochromis marlieri g.br.   3-4cm 13,23 min order 8
Julidochromis ornatus g.br.   4-5cm 19,18 min order 6
Julidochromis regani g.br.   3-4cm 13,01 min order 8
Julidochromis regani g.br.   4-5cm 13,89 min order 8
Labidochromis caeruleus   4-6cm 10,37 min order 8
Labidochromis sp.MBAMBA g.br.   4-6cm 26,56 min order 5
Neolamp. brevis KAPAMPA g.br.   3-4cm 17,85 min order 8
Lamprologus brichardi Princess of Burundi 3-4cm 9,27 min order 9
Lamprologus calvus BLACK g.br.   3-4cm 19,62 min order 6
Lamp.compress.GOLD HEAD g.br.   3-4cm 18,08 min order 6
Lamprologus daffodil g.br.   3-4cm 11,56 min order 8
Lamprologus ocellatus g.br. shell fish 2-3cm 16,84 min order 8
Lamprolog.ocellatus GOLD g.br.   2-3cm 17,16 min order 9
Lamprologus signatus g.br.   3cm 18,52 min order 6
Maylandia greshakei   4-6cm 9,46 min order 8
Melanochromis auratus   4-6cm 9,46 min order 8
Melanochromis auratus ALBINO   4-6cm 9,93 min order 9
Otopharynx lithobates g.br.   8-10cm 49,70 min order 1
Pelvicachromis pulcher g.br. kribensis 4-5cm 8,17 min order 8
P.pulcher RED(sacrimontis)wild red kribensis 5-7cm 17,98 min order 5
Pelvicachromis pulcher YELLOW golden kribensis 5-7cm 15,56 min order 5
Pelvic.taeniatus KIENKE g.br.   5-7cm 35,58 min order 5
Pelvic.taeniatus LOBE g.br.   5-7cm 35,58 min order 5
Pelv.taeniat.NIGERIA RED g.br.   4-6cm 21,38 min order 6
Placido.phenochil.LUPINGU g.br   6-8cm 27,38 min order 3
Protomelas steveni TAIWAN g.br   5-7cm 20,18 min order 5
Pseudocrenilab.nicholsi g.br.   4-5cm 11,25 min order 9
Pseudotropheus crabro   4-5cm 15,65 min order 8
Pseudotropheus demasoni   4-5cm 13,86 min order 8
Pseudotropheus sp WIHITE TAIL   4-6cm 12,58 min order 6
Pseudotropheus joanjohnsonae before Melanoch.exasperatus 4-5cm 15,66 min order 6
Pseudotropheus lombardoi BLUE   4-6cm 11,92 min order 6
Pseudotropheus saulosi   4-5cm 14,11 min order 8
Pseudotropheus socolofi   4-6cm 10,38 min order 6
Pseudotropheus zebra RED/RED   4-6cm 11,26 min order 6
Sciaenochromis fryeri   5-7cm 19,65 min order 4
Sciaenochromis fryeri   9-11cm 48,60 min order 1
Sciaenochromis fryeri ICE g.br   9-11cm 41,93 min order 2
Tropheus duboisi   3-4cm 21,38 min order 6
Tropheus moorii BEMBA   4-5cm 23,09 min order 4
           
Acarichthys heckeli wild   4-6cm 26,78 min order 5
Acarichthys heckeli   5-7cm 43,91 min order 2
Acarichthys heckeli bred   7-9cm 43,91 min order 2
Acaronia nassa g.br.   3-5cm 17,85 min order 9
Aeq.(Laetacara) dorsiger g.br.   3cm 9,49 min order 9
Aequidens (Cleitrocara) maroni   3-4cm 7,72 min order 13
Aequidens (Cleitrocara) maroni   4-5cm 9,71 min order 8
Aequid.(Andinoacara) pulcher   4-6cm 8,84 min order 6
Aequid.pulcher NEON BLUE g.br.   3-4cm 13,01 min order 8
Aequidens rivulatus g.br.   4-6cm 9,72 min order 6
Aequidens rivulatus bred   6-8cm 11,38 min order 5
           
Apisto.agassizi BRAZIL wild   md-lg 16,31 min order 8
Apistogram.agassizi PERU wild   md-lg 13,23 min order 8
Apistogramma agassizi RED TAIL   lg 15,21 min order 8
Apisto.agassizi DOUBLE RED   lg 16,09 min order 8
Apisto.agassizi FIRE-RED g.br.   lg 20,18 min order 5
Apistogramma atahualpa wild   md-lg 16,98 min order 6
Apisto.bitaeniata kleei wild   md-lg 12,92 min order 5
Apisto.bitaeniata BRAZIL wild   md-lg 25,78 min order 6
Ap.borelli YELLOW HEAD g.br.   md 21,38 min order 6
Apistogramma cacatuoides wild   md-lg 12,79 min order 8
Apisto.cacatuoides GOLD/ORANGE   md-lg 11,91 min order 9
Apisto.cacatuoides RED TAIL   md-lg 11,91 min order 9
Apisto.cacatuoides DOUBLE RED   md-lg 12,36 min order 6
Apisto.cacat.DOUBLE RED GOLD   md-lg 13,67 min order 9
Ap.elizabethae/RED BELLY g.br.   lg-xlg 83,67 min order 4
Ap.allpahuayo/BLACK CHIN wild   md-lg 16,31 min order 8
Apistogramma macmasteri g.br.   md-lg 19,17 min order 9
Apistogramma nijsseni g.br.   lg 18,26 min order 8
Apistogramma nijsseni wild   md-lg 18,51 min order 8
Apistogramma norberti wild   md-lg 16,98 min order 6
Apistogramma panduro g.br.   md-lg 20,50 min order 6
Apistogramma pantalone wild   md-lg 22,38 min order 5
Apistogrammoides pucallp. wild   md-lg 16,31 min order 8
Apistogramma rubrolineata wild   md 47,78 min order 6
Apistogramma cruzi wild   md-lg 16,98 min order 6
Apisto.borellii OPAL g.br.   md-lg 16,97 min order 9
Apist.paulmuelleri(MASKEN) wi. Masken md-lg 18,30 min order 6
Apisto.baenschi (INKA I) wild   md-lg 30,18 min order 6
Apisto.baenschi (INKA I) g.br.   md 24,23 min order 8
Apisto.trifasciatum g.br.   sm 16,08 min order 13
Astronotus ocellatus wild   4-5cm 21,50 min order 5
Astronotus ocellatus BLUE g.br   4cm 17,41 min order 9
Astronotus ocellatus RED   5-7cm 16,10 min order 6
Astronotus ocellatus RED-TIGER   5-7cm 16,10 min order 6
Astronotus ocellatus RED-TIGER   8-10cm 36,18 min order 3
Astronotus ocellatus ALBINORED   5-7cm 16,10 min order 6
Astron.ocell.ALBINO-RED-TIGER   5-7cm 16,10 min order 6
Astron.ocellatus YELLOW-LEMON yellow lemon oscar 5-7cm 21,85 min order 4
Biotodoma cupido wild   4-6cm 24,05 min order 4
Biotodoma cupido wild   7-9cm 43,91 min order 2
Biotodoma cupido g.br.   4-6cm 23,70 min order 5
Biotoecus dicentrachus wild   lg 24,05 min order 4
Biotoecus opercularis wild   md 20,97 min order 4
Biotoecus opercularis wild   lg 25,38 min order 3
Cichla kelberi golden bat 5-7cm 60,60 min order 3
Cichla orinocoensis wild   5-7cm 49,38 min order 3
Cichla sp.temensis bred   5-7cm 19,65 min order 4
Cichla sp.temensis bred   6-8cm 36,18 min order 3
Cichlas.(Vieja) argentea   4-5cm 20,98 min order 3
Cichlas.(Herichthys) carpinte   4-6cm 9,50 min order 6
Cichlasoma (Nand.)festae g.br.   4-6cm 14,77 min order 8
Cich.(Mesonauta)festivum e.br.   3-4cm 9,28 min order 6
Cich.(Parachr.)friedrichsthali   4-6cm 14,12 min order 6
Cichlasoma (Thorichthys) meeki firemouth cichlid 4-6cm 10,16 min order 6
Cichla.meeki USUMACINTA g.br.   4cm 16,06 min order 8
Cic.(Hypsophrys) nicaraguensis   4-6cm 10,60 min order 6
Cichl.(Amatilan.)nigrofasciata   4-6cm 9,18 min order 5
Cichl.(Amatilan.)nigrofas.GOLD   4-5cm 8,18 min order 6
Cichlas.(Nandop.)octofasciatum   4-6cm 7,51 min order 8
Cichlas.octofasc.BLUE DEMPSEY   2-3cm 25,78 min order 6
Cichlas.octo.BLUE DEMPSEY g.br   3-4cm 44,38 min order 5
Cichlas.octo.BLUE DEMPSEY g.br   4-5cm 47,29 min order 4
Cichl.(Cryptoheros) sajica g.b   3-4cm 8,61 min order 8
Cichlasoma salvini RED g.br.   4-6cm 16,10 min order 6
Cich.severum GOLD-RED-SPOTg.br   5-7cm 46,05 min order 4
Crenicara filamentosa   sm-md 7,06 min order 11
Creni.(Dicros.) maculata wild Checkerboard Cichlid md-lg 26,61 min order 4
Crenicichla compressiceps   7-9cm 54,91 min order 2
Crenicichla edithae wild   7-9cm 22,38 min order 5
Crenicichla regani/TAPAJOS   4-6cm 39,47 min order 3
Crenicichla sp.regani ORINOCO   4-7cm 23,09 min order 4
Cryptoheros cutteri g.br.   4-5cm 13,90 min order 6
Geophagus abalios CAQUETA g.br   4-6cm 20,06 min order 6
Geophag.altifrons CAMETA g.br.   4-6cm 21,38 min order 6
Geoph.altifrons RIO NEGRO g.br   4-6cm 21,38 min order 6
Geophagus brokopondo g.br.   4-5cm 46,18 min order 1
Geophagus daemon wild   8-10cm 52,71 min order 2
Geo.hondae-steindachneri g.br.   4-6cm 17,98 min order 5
Geophagus iporangensis g.br.   6-9cm 24,05 min order 4
Geophagus sp.TAPAJOS I bred red head geophagus 5-7cm 24,41 min order 4
Geoph.sveni RIO PARANA g.br.   4-5cm 25,78 min order 6
Geophagus winemilleri g.br.   4-5cm 26,78 min order 5
Heros sp.efasciatus g.br. red shoulder 3-4cm 14,78 min order 6
Herotilapia multispinosa g.br   4-5cm 9,72 min order 6
Krobia sp.OYAPOCK g.br.   5-7cm 19,18 min order 6
Nannacara adoketa wild   5-7cm 97,00 min order 1
Papiliochrom.altispinosa bred   4-6cm 10,38 min order 6
Papiliochromis ramirezi g.br.   3-4cm 9,93 min order 9
Papiliochromis ramirezi g.br.   4-5cm 17,41 min order 8
Papiliochromis ramirezi wild   sm-md 6,88 min order 16
Papiliochromis ramirezi wild   md-lg 9,71 min order 8
Pap.rami.SUPER NEON BLUE g.br.   2,5-3cm 19,83 min order 8
Pap.rami.SUPER NEON BLUE g.br.   3-4cm 21,38 min order 6
P.ram.ELECT.BLUE ORAN.HEAD g.b   2,5-3cm 20,05 min order 9
Papilioch.ramirezi GOLD g.br.   md 9,26 min order 11
Papilioch.ramirezi GOLD g.br.   lg 11,25 min order 9
Satanoperca lilith/1spot-daem.   5-7cm 63,93 min order 2
Satanoperca lilith/1spot-daem.   8-10cm 79,40 min order 1
Thorichth.(Cich.)ellioti g.br.   4-6cm 16,10 min order 6
Uaru amphiacanthoides g.br.   3-4cm 26,88 min order 6
Uaru amphiacanthoides g.br   4-6cm 25,78 min order 6
Vieja (Cichla.)breidohri g.br.   4-6cm 22,07 min order 4
Vieja hartwegi g.br.   4-5cm 20,71 min order 8
Scalare MIXED COLOUR   sm 5,74 min order 13
Scalare MIXED COLOUR   md 7,26 min order 8
Scalare MIXED COLOUR   xlg-sh 83,56 min order 1
Scalare NORMAL   md 7,26 min order 8
Scalare GOLD   md 7,26 min order 8
Scalare MARBLE   md 7,26 min order 8
Scalare BLACK   md 12,76 min order 8
Scalare BLUE blue angelfish md 14,08 min order 8
Scalare BLUE-MARBLE g.br. blue marble angelfish md 14,08 min order 8
Scalare CALIFORNIA g.br.   md 9,71 min order 8
Scalare KOI   md 10,59 min order 8
Scalare ZEBRA   md 9,68 min order 8
Scalare RED DEVIL g.br.   md 20,18 min order 5
Scalare RED DEVIL g.br.   lg 27,49 min order 4
Scalare altum ORINOCO g.br.   3-4cm  131,91 min order 2
Scalare dumerili wild   lg-xlg 74,78 min order 1
Scalare wild PERUENSIS/ALTUM   md 31,78 min order 3
Scalare wild PERUENSIS/ALTUM   xlg-sh 94,78 min order 1
Scalare peruensis g.br.   md 16,98 min order 6
Scalare peruensis ALBINO g.br.   md 16,98 min order 6
Sca.MANACAPURU RED BACK g.br.   md 28,20 min order 6
Scalare sp.RIO CUIUNI wild   xlg 191,80 min order 1
Scalare sp.RIO CUIUNI wild   xlg-sh 213,80 min order 1
           
Disc. wild BLUE COLORFUL PURUS   12-15cm 345,80 min order 1
Discus wild MARACANHA/COLORFUL   12-15cm 389,80 min order 1
Discus wild MARACANHA/COLORFUL   14-16cm 443,80 min order 1
Discus wild SEMI-RED/MAUES   12-15cm 389,80 min order 1
Dis.wi.GREEN/JAPURA SEMI-ROYAL   12-15cm 569,20 min order 1
Discus wild JAPURA ROYAL-GREEN   12-15cm 1568,00 min order 1
Dis.wild JAPURA/MANY RED SPOTS   12-15cm 1260,00 min order 1
Discus wild GREEN TEF   12-15cm 301,80 min order 1
Discus wild GREEN SOLID   12-15cm 559,20 min order 1
Discus wild HECKEL/RIO NEGRO   7-9cm 123,40 min order 1
Discus wild HECKEL/SUNCUNDURI   12-15cm 389,80 min order 1
Disc.wi.HECKEL-BLUE-HEAD NHAM.   12-15cm 433,80 min order 1
Discus wild HECKEL/MARI CROSS   12-15cm 429,40 min order 1
Discus wild HECKEL/MADEIRA   12-15cm 301,80 min order 1
D.wi.heckel BLUE/NOVA OLINDA   12-15cm 343,60 min order 1
Discus wild ROYAL GREEN   12-15cm 653,80 min order 1
Discus wild TEF/MANY RED SPOT   12-15cm 477,80 min order 1
Discus wild RED/PARACONI   13-16cm 585,87 min order 1
Discus wild PARACONI/A-select.   14-16cm 908,00 min order 1
Dis.wild CENTER BAR(Ica-type)   12-15cm 1030,00 min order 1
           
L1 Glytopteric.joselimaia.bred white-spot-glypterichthys 5-6cm 8,84 min order 6
L2 Panaqolus vermiculata/TIGER   5-7cm 43,91 min order 2
L2 Panaqolus vermiculata/TIGER   8-10cm 61,65 min order 1
L6 Peck.oligospila/BROWN DOT   7-10cm 59,38 min order 1
L11 Hypostomus cf.emarginatus delta-cat 7-9cm 72,58 min order 1
L14 Scobian.aureat.GOLDY wild   6-8cm 185,00 min order 1
L14 Scobian.aureat.GOLDY wild   20-25cm 750,00 min order 1
L15 Peckoltia sp.vittata XINGU   4-6cm 43,91 min order 2
L15 Peckoltia sp.vittata XINGU   6-8cm 50,98 min order 2
L17 Hopl.cf.tricornis FLATHEAD   5-7cm 54,91 min order 2
L18 Baryancis.sp.GOLDEN-NUGGET   4-6cm 55,38 min order 2
L18 Baryancis.sp.GOLDEN-NUGGET   6-8cm 62,90 min order 1
L18 Baryancis.sp.GOLDEN-NUGGET   8-10cm 79,25 min order 1
L20 Spectracanthicus zuanoni Oligancistrus sp. Polka Dot 10-12cm 108,20 min order 1
L24a Ps.pitang.TUCURUI SUP.RED   14-17cm 571,80 min order 1
L24a Ps.pitang.TUCURUI SUP.RED   22-25cm 750,00 min order 1
L24 Pseudacanthicus pitanga redfin-cactus-cat 8-10cm 191,67 min order 1
L25a Pseudacanth.sp.SAO FELIX   28-33cm 1830,00 min order 1
L25c Pseudacanth.sp. 7-POINTER   18-22cm 1058,00 min order 1
L25y Pseud.sp.SCARLET deformed   25-30cm 818,00 min order 1
L25z Pseud.sp.SCA.common grade   22-25cm 618,00 min order 1
L25 Pseudacanthicus sp.SCARLET   14-16cm 535,60 min order 1
L25 Pseudacanthicus sp.SCARLET   16-18cm 692,80 min order 1
L25 Pseudacanthicus sp.SCARLET   22-25cm 1038,00 min order 1
L27 Panaque armbrusteri XINGU   4-6cm 121,13 min order 2
L28x Hyp.cf.angelicus g.br.   4-6cm 71,00 min order 2
L29 Leporacanthicus cf.galaxia Tocantins-pleco 6-8cm 74,78 min order 1
L30 Oligancistr.punctatissimus   6-8cm 59,38 min order 1
L31 Parancis.nudiventris/XINGU   6-8cm 76,98 min order 1
L31 Parancis.nudiventris/XINGU   8-10cm 92,45 min order 1
L46x Hypancistrus ZEBRA g.br.   4-5cm 570,00 min order 1
L47 Baryancis.sp.MAGNUM-ORANGE   5-7cm 101,18 min order 1
L48 Scobiancist.cf.pariolispos   8-10cm 94,58 min order 1
L52 Lithoxus sp.BUTTERFLY   8-11cm 50,58 min order 1
L56 Parancist.sp.(aurantiacus)   10-12cm 99,11 min order 1
L66x Hypan.sp.KING-TIGER g.br.   4-5cm 68,11 min order 2
L66 Hypancistrus sp.KING-TIGER   6-8cm 86,18 min order 2
L73 Hyph.sp.PORTEL-ANGELICUS   4-6cm 50,51 min order 2
L76 Peck.cavatica RED-FIN-TIG.   8-10cm 92,45 min order 1
L76 Peck.cavatica RED-FIN-TIG.   10-12cm 110,11 min order 1
L81n Baryancis.sp.NEW STARDUST   10-12cm 114,73 min order 1
L81 Baryancis.sp.ORANGE-SEAM   4-6cm 55,38 min order 2
L81 Baryancis.sp.ORANGE-SEAM   6-8cm 62,90 min order 1
L81 Baryancis.sp.ORANGE-SEAM   8-10cm 77,05 min order 1
L81 Baryancis.sp.ORANGE-SEAM   10-12cm 110,33 min order 1
L81 Baryancis.sp.ORANGE-SEAM   14-15cm 218,47 min order 1
L90c Panaque schaeferi   4-5cm 49,27 min order 2
L90 Panaque sp.PAPA WHITE TAIL   15-18cm 361,80 min order 1
L90 Panaque sp.PAPA WHITE TAIL   18-22cm 549,80 min order 1
L91 Leporacanthicus triactis   4-6cm 84,20 min order 2
L95a Pseudorinelep.genibarbis   11-14cm 125,80 min order 1
L95 Pseudorinelepis sp.   25-30cm 906,00 min order 1
L97 Pseudac.sp.BLACK-WH.-SPOT.   10-12cm 267,80 min order 1
L114 Pseudacanth.cf.leopard   10-12cm 141,13 min order 1
L114 Pseudacanth.cf.leopard   15-20cm 405,80 min order 1
L124 Ancistomus cf. sabaji   6-8cm 77,13 min order 2
L128 Ancistrinae gen.sp blue phantom 2-3cm 62,03 min order 2
L128 Ancistrinae gen.sp blue phantom 3-4cm 85,93 min order 2
L134 Peckoltia compta   5-7cm 143,20 min order 1
L137 Hypa.soniae/TAPAOS BL.EYE   5-7cm 70,31 min order 2
L144 An.sp.YEL.BLACK EYE g.br.   2-3cm 16,80 min order 10
L144 An.sp.YEL.BLACK EYE g.br.   4-5cm 22,69 min order 8
L173b Hypancistrus sp. g.br.   5-7cm 583,60 min order 2
L173b Hypancistrus sp. g.br.   7-10cm 682,27 min order 1
L177 Baryancis.sp.IRIRI/YELLOW   6-8cm 68,18 min order 1
L200a Baryancist.demantoides (sim. L200, "highfin") 6-8cm 88,20 min order 1
L200a Baryancist.demantoides (sim. L200, "highfin") 8-10cm 108,07 min order 1
L200a Baryancist.demantoides (sim. L200, "highfin") 10-12cm 119,13 min order 1
L200 Hemiancistrus subviridis   4-6cm 68,58 min order 2
L200 Hemiancistrus subviridis   6-8cm 74,78 min order 1
L200 Hemiancistrus subviridis   7-10cm 99,05 min order 1
L200 Hemiancistrus subviridis   10-12cm 110,11 min order 1
L201a Hypancistus contradens big white spot 4-6cm 57,11 min order 2
L201a Hypancistus contradens big white spot 7-9cm 74,78 min order 1
L201a Hypancistus contradens big white spot 9-12cm 90,78 min order 1
L204 Panaqolus albivermis   2-4cm 48,50 min order 3
L204 Panaqolus albivermis Peru striped 4-6cm 59,78 min order 2
L204 Panaqolus albivermis Peru striped 9-12cm 99,11 min order 1
L204 Panaqolus albivermis Peru striped 11-14cm 116,78 min order 1
L206 Panaque maccus/PERU   5-8cm 54,98 min order 1
L235 Pseudolithoxus anthrax flyer-cat 5-7cm 59,31 min order 2
L239 Ancistrinae gen.sp.BLUE blue fin panaque 4-6cm 72,98 min order 2
L239 Ancistrinae gen.sp.BLUE blue fin panaque 7-9cm 83,58 min order 1
L240 Leporacan.sp.aff.GALAXIAS sailfin toothnose 7-10cm 112,47 min order 1
L259 Pseudanancis.sp.YELL.SEAM   6-8cm 66,60 min order 2
L260 Hypan.sp.QUEEN ARABESQUE   7-10cm 121,27 min order 1
L262 Hypancis.sp.SMALL SPOTTED   4-6cm 86,18 min order 2
L262 Hypancis.sp.SMALL SPOTTED   5-7cm 90,58 min order 2
L264 Leporacanthicus sp./GREY   5-7cm 119,00 min order 1
L264 Leporacanthicus sp./GREY   7-9cm 125,62 min order 1
L273 Pseudacanthic.sp.TITANIC   13-16cm 535,60 min order 1
L280 Micracanthicus vandragti dwarf Ancistrinae 3-4cm 123,80 min order 2
L333 Hypancistrus sp.XINGU   6-8cm 119,18 min order 2
L340 Hypancistrus sp.   4-6cm 79,80 min order 2
L354 Spectracan. zuanoni/IRIRI L 20 big spot 12-15cm 240,47 min order 1
L387x Peckoltia sp.ORANGE g.br   4-5cm 85,93 min order 2
L400x Hypan.sp.BELO MONTE g.br   4-5cm 129,93 min order 2
L401x Hypancist.GOLDLINE g.br.   4cm 81,53 min order 2
L418 Panaque cf.titan(shamper) yellow striped tail 15-20cm 719,20 min order 1
LDA7 Pseudacanthic.sp.LEOPARD   10-12cm 245,80 min order 1
LDA7 Pseudacanthic.sp.LEOPARD   12-16cm 383,80 min order 1
LDA7 Pseudacanthic.sp.LEOPARD   16-18cm 461,13 min order 1
LDA16 Ancis.ORANGE-BROWN g.br.   6-8cm 31,78 min order 3
LDA31 Pan.albo.RED SPOTS/L204a   8-10cm 83,80 min order 1
LDA33 Baryancistr.sp.SNOWFLAKE   5-7cm 88,60 min order 2
LDA33 Baryancistr.sp.SNOWFLAKE   6-8cm 101,40 min order 1
           
Acipenser baeri siberian sturgeon 8-10cm 26,31 min order 2
Rhodeus sericeus amarus European Bitterling 5-7cm 6,19 min order 9
Lepisosteus oculatus spotted gar 6-8cm 33,13 min order 2
Lepi.(Atractosteus) spatula   8-10cm 35,11 min order 2
Scardinius erythrophthalm.GOLD Goldrotfeder 8-10cm 11,87 min order 4

 

 

 g.br. = German breed